Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Smerter i underlivet (Vulvalidelser)

celleprøve av livmorhals

 Hos Nimo får du:

  • Kort ventetid
  • Time uten henvisning
  • Kveldsåpent
  • Lørdagsåpent
  • En moderne klinikk med topp utstyr
  • Kvinnelige og meget erfarne gynekologer
  • Omsorg og trygghet for deg  og din kropp 
celleprøve av livmorhals

Lurer du på noe?

Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg.

gynekolog/">

Booke time?

Våre gynekologer

Nina Willumsen

Nina Willumsen

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Overlege Dr. med. Nina Willumsen har jobbet i mange år ved kvinneklinikkene på de store sykehusene i Norge, bl.a. Haukeland sykehus, Stavanger Universitetssykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet. I 1996 tok hun en doktorgrad i klinisk biokjemi ved avd. for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus. Dr. Willumsen er også utdannet ved Institutt for klinisk biokjemi i USA, og har hospitert ved mange klinikker i Europa og USA.

Dr. Willumsen er avtalespesialist i gynekologi og fødselshjelp i Drammen. I Nimo klinikkens lokaler i Drammen tar hun også imot pasienter fra det offentlige helsevesenet der man trenger henvisning fra fastlege for å få time.

Hun tilbyr nå private timer for gynekologi og kvinnehelse mandag og torsdag etter kl. 16.00. For å booke en privat time med Dr. Willumsen, bruk online booking eller ring Nimo klinikken på tlf. 31 30 09 11Alle pasienter som ønsker en vurdering hos Dr. Willumsen må bestille en konsultasjon for å få en helhetlig vurdering.

Sabine Ehrig

Sabine Ehrig

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Dr. Sabine Ehrig er opprinnelig fra Tyskland og flyttet til Norge i 2006 fascinert av landets natur og mennesker. Hun studerte medisin ved Georg August universitet Gøttingen i Tyskland med avsluttet eksamen i 2002.

Spesialistutdannelsen utført ved Asklepios klinikken i Goslar/Tyskland og Helgelandssykehus Sandnessjøen med avsluttet spesialisteksamen i Tyskland i gynekologi/obstetrikk 2009. Hun har jobbet med gynekologi/obstetrikk siden 2002 med erfaring fra Tyskland og Norge.

Sabine har jobbet som overlege ved Helgelandssykehuset fra 2009-2018.

Fra 2018-2019 jobbet hun som gynekolog spesialist ved sykehus i Vestfold/Tønsberg.

Sabine har jobbet i mange år med alle spekter innen gynekologi/obstertikk, med også bred kirurgisk erfaring. Hun viser spesiell interesse innen vulvalidelse, fremfallsproblematikk og urogynekologi.

Merete Blakstad

Merete Blakstad

Spesialist på ufrivillig barnløshet og spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Merete  har arbeidet med barnløshet siden 1988. Tidligere har hun jobbet på Infertilitetsklinikken på Ullevål Sykehus og Volvat og en gynekologisk klinikk i Oslo.

Hun har lang og bred erfaring når det gjelder  utredning  og behandling av barnløse par og single kvinner.

Merete utfører blant annet på kvinnen: Undersøkelse av eggledere  (HyCoSy) , priming før IVF og stimulering av eggstokkene med tabletter  eller sprøyter.

På mannen: sædprøve (swim up) og ultralyd av testikler og bitestikler. 

Priser
Konsultasjon hos privat gynekolog fra: 1.400,-
Inkluderer celleprøve, ultralyd, evt. innsetting av spiral og diverse andre tester
Kontrolltime fra: 1.000,-
Innen 6 mnd.
Studentpris fra: 1.000,-
Inkluderer celleprøve, ultralyd og diverse andre tester.
Vevsprøve fra: 1.300,-
HyCoSy fra: 2.500,-
3D Ultralyd fra: 1.500,-
Priming før IVF fra: 2.100,-
Vaginal laser Femilift (oppstramming, tørrhet, lekkasje og seksualfunksjon) 6000,-
PRP behandling av underlivet 6000,-
Elektronisk henvendelse som resept / sykemelding 200,-

Materiell

Hormonspiral 1.700,-
Kobberspiral 1.000,-
Gynefix 1.700,-
Ring 800,-
Pipelleprøve 200,-
Bedøvelse/kirurgisk utstyr/annet materiale fra: 150,-
Blodprøver 200,-
Kontroll av urin/hcg 200,-

Klinikk for underlivssmerter / Vulvaklinikk

 

Ved NIMO klinikken har vi nå etablert en Vulvaklinikk med fokus på lidelser og smerter i vulva, kvinnens ytre kjønnsorgan. Det er et stort behov for mer informasjon og kunnskap på dette området, og pasientene som lider av vulvasykdommer har få steder å henvende seg.

 

Det er lite forskning på årsakene og behandling av vulvasykdommer og det er lite oppmerksomhet rundt tilstanden. Kvinner med vulvalidelser har smerter ved samleie, smerter og spenninger i bekkenmuskulatur og vi ser en økning i forekomsten av autoimmune hudsykdommer i vulva som lichen sclerosis , lichen planus og psoriasis.

 

Vulvalidelser er en samlebetegnelse for mange ulike sykdomstilstander i ytre kjønnsorganer og omfatter kroniske infeksjoner, hudsykdommer og vulvodynier. Vulvalidelser har inntil nylig vært et skjult helseproblem for kvinner og pasientene har hatt få steder å henvende seg. Ofte har de vært hos flere behandlere og leger og noen opplever skam knyttet til denne tilstanden og tør ikke å snakke om det med noen. Det kan medføre betydelig redusert livskvalitet og samlivsproblemer og mange føler seg alene om å oppleve disse plagene. 

 

Ved NIMO klinikken har vi samlet et bredt og tverrfaglig team med erfarne gynekologer, spesialist i bekken fysioterapi, psykolog, gastroenterolog og ernæringsterapeut. 

Årsaken til vulvalidelser er ofte multifaktoriell og krever en bred tilnærming og at det settes av god tid til konsultasjonen. 

 

Vulvateamet ved NIMO klinikken:

 

Gynekolog Rolf Kirschner 

Rolf Kirschner var med og startet Norges første vulvaklinikk i 2003 ved Oslo Universitetssykehus og jobbet der til han pensjonerte seg. Han har allsidig og bred kompetanse innen faget gynekologi og fødselshjelp og spesielt innen vulvalidelser. Han er vår mentor og veileder og med sin brede kompetanse og kliniske erfaring en stor ressurs for vårt Vulvateam og bidrar til å øke kompetansen vår. 

 

Gynekolog Sabine Ehrig

Sabine Ehrig er en erfaren overlege i gynekologi og fødselshjelp med 10 år som overlege ved Norlandssykehuset og har jobbet som overlege ved Sykehuset i Vestfold. Hun har alltid hatt interesse for kroniske vulvalidelser, videreutdannet seg i Tyskland og vil være leder av Klinikk for underlivssmerter ved NIMO klinikken

 

Gynekolog  Sunniva Hochnowski

Sunniva Hochnowski er en erfaren overlege i gynekologi og har jobbet ved Drammen sykehus i mange år og har vært privat gynekolog ved NIMOklinikken siden 2017. Hun har allsidig og bred klinisk erfaring og har jobbet mye med kroniske underlivssmerter og vulvalidelser. 

 

Gynekolog Nina Willumsen

Nina Willumsen har lang erfaring som gynekolog ved bl.a. Haukeland sykehus, Stavanger Universitetssykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Hun har doktorgrad i klinisk biokjemi fra 1996 ved Universitetet i Bergen og har spesialisert seg i Funksjonell medisin i USA. Fra 2005 har hun drevet avtalepraksis i Drammen, og startet opp NIMOklinikken i 2017. Hun har en brennende interesse for kvinnehelse, og gjennom sin videreutdannelse innen persontilpasset medisin er hun opptatt av å finne den underliggende årsaken til sykdom og symptomer og bruke systembaserte og vitenskapelig baserte behandlingsmetoder for tilheling.

 

Bekken fysioterapeut Kjersti Fimreite

Kjersti Fimreite har spesialkompetanse på bekkenbunnsplager og smerter ved samleie og jobber ved NIMOklinikken med både gynekologiske, anorektale og urologiske problemstillinger. Hun behandler pasienter med ulike former for underlivssmerter, seksuell dysfunksjon og inkontinens og er en viktig ressurs ved Klinikk for underlivssmerter ved NIMO klinikken. En fysioterapeut med spesialkompetanse på bekkenbunnslidelser skiller seg fra vanlige fysioterapeuter ved at hun behandler hele bekkenets muskulatur for en funksjonell bruk og dermed mindre smerter. 

 

Gastroenterolog 

 

Psykolog 

 

Ernæringsterapeut 

 

Per i dag finns det tre poliklinikker for Vulvalidelser i Norge, Vulvaklinikken ved Universitetssykehuset i Oslo, poliklinikken for vukvalidelser ved Sørlandet sykehus Kristiansand og Vulvalinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim. Alle poliklinikkene har begrenset kapasitet og lange ventelister. Vi ønsker med Klinikk for underlivssmerter å bidra til at flere kvinner kan få et tverrfaglig og kompetent behandlingstilbud uten lange ventelister der pasienten kan henvises eller selv ta direkte kontakt med NIMO klinikken.

 

Mange kvinner har slitt i lang tid med kroniske underlivssmerter, vaginisme, lekkasje, infeksjoner, hudlidelser eller smerter ved samleie og opplever at de ikke har fått hjelp i helsevesenet. Mange sier de ikke blir tatt på alvor og en del har ikke tatt mot til seg for å søke hjelp hos fastlegen eller andre i helsevesenet. 

 

Årsakene til vulvalidelser kan være mange som bl.a. skader etter fødsler, senskader etter kreftbehandling, langvarig stress, kroniske hudsykdommer, autoimmune tilstander, hormonell ubalanse, fordøyelsesplager, overvasking, overforbruk av antibiotika og soppmidler eller tidligere overgrepshistorie.
Vi ved Klinikk for underlivssmerter ved NIMOklinikken ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt, du trenger ingen henvisning og det er kort ventetid nå i oppstartsfasen. Gjennom første konsultasjon kan vi kartlegge dine plager og sette opp et behandlingsløp som kan innebære at du trenger å gå til flere behandlere i vårt tverrfaglige vulvateam for å bli kvitt dine plager.