Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kvinnehelse og behandlinger

Kvinnekroppen skal fungere gjennom mange faser i livet, fra første menstruasjon, prevensjon, gjennom svangerskap, fødsler, perimenopause og overgangsalder inn i 3. akt og alderdom.. 

Hver og en av oss har mulighet til å blomstre dersom vi tar vare på kroppen vår og gir den mulighet til å være en kilde til glede, fertilitet, bevegelse, styrke og velvære.

Nimos spesialister hjelper deg som kvinne gjennom disse fasene. I tillegg hjelper vi deg med de problemene, diagnosene og plagene som du kan oppleve som kvinne. Les mer om disse områdene under. 

Du kan komme innom klinikken i Drammen, men du kan også få hjelp over telefon/nett uavhengig hvor du befinner deg i Norge. Ring eller book time for å få hjelp raskt.

 Hos Nimo får du:

 • Kort ventetid
 • Time uten henvisning
 • Kveldsåpent
 • Lørdagsåpent
 • En moderne klinikk med topp utstyr
 • Kvinnelige og meget erfarne gynekologer
 • Omsorg og trygghet for deg  og din kropp 
Kvinnehelse

Symptomer, problemer, plager og diagnoser

Kropp og sinn sender signaler til hjernen dersom det er noe som ikke er riktig, og de bør du lytte til slik at du kan gjøre noe med de. Symptomene kan indikere hvilken betegnelse vi kan bruke for din situasjon slik at vi kan sette en diagnose. Når vi vet hvilken diagnose du har, kan vi gi deg riktig anbefaling og behandling.

Noen ganger så vet du allerede hvilken diagnose du har, men det er kanskje vanskelig å finne riktig løsning på det. Da hjelper Nimos spesialister deg med riktig veiledning og behandling for å løse problemet. 

Bekkensmerter

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Benskjørhet (Osteoporose)

I Norge ligger vi på verdenstoppen i forekomst av benskjørhet, og 1 av 3 kvinner vil oppleve benbrudd på grunn av benskjørhet i løpet av livet. Benskjørhet innebærer at man har økt risiko for benbrudd, ryggsmerter og krum rygg og mange oppdager ikke dette før man blir undersøkt etter et benbrudd. 

Man har økt risiko for benskjørhet ved

 • overvekt/undervekt
 • arvelig belastning
 • stillesittende livsstil
 • høyt alkoholinntak
 • lave østrogennivåer ( f.eks. Etter overgansalder)

Benskjørhet blir evt. påvist ved en DXA måler, vanligvis på spesialklinikker eller sykehus. De fleste får påvist benskjørhet først etter et fall med brudd, men er du engstelig for at du kan ha lav benmasse er det viktig at du tar dette opp med legen eller gynekologen din for å bli henvist videre til benmåling.

Blødningsforstyrrelse

Blødningsforstyrrelser er endringer i den normale syklusen og forekommer i alle faser av kvinnens fertile liv fra man som ung får menstruasjon til den opphører i overgangsalderen.

Blødningsforstyrrelser er et tegn på at noe ikke er i balanse og dersom det forekommer over noe tid er det viktig å bli nøye undersøkt og utredet av spesialist i gynekologi.

Blødning mer enn ett år etter at menstruasjonen har opphørt må undersøkes raskt med prøve fra livmorslimhinnen og ultralydundersøkelse hos gynekolog.


Behandling av blødningsforstyrrelser er avhengig av funnene ved utredning og undersøkelse, men det finnes gode løsninger både medikamentelt, med endring av prevensjon , hormonbehandling eller operative inngrep som kan løse problemet med blødningsforstyrrelser. 

Brystkreft

Brystkreft er den vanligste formen for kreft hos kvinner i dag. Brystkreft utgjør 22% av alle kreftformer hos kvinner i dag. Vi vet ennå ikke alt om årsaker til brystkreft, men vi vet at ca. 10% skyldes arv., og at økt risiko forekommer ved overvekt, tidlig første menstruasjon og sen overgangsalder. Statistikk viser at det å ikke  føde barn eller føde sitt første barn etter 25 år, økt alkoholinntak , langvarig bruk av østrogenholdige piller og en stillesittende livsstil. 

Årsaker til økt risiko for brystkreft:

 • Overvekt
 • Tidlig første menstuasjon
 • Sen overgansalder
 • Ikke født barn
 • Føde sitt første barn etter fylte 25 år
 • Økt alkoholinntak
 • Langvarig bruk av østrogenholdige piller
 • Stillesittende livsstil

Bli kjent med brystene dine, sjekk hver 3. Mnd. rett etter menstruasjon . Du bør kontakte fastlege eller gynekolog dersom du har:

 • kul eller hevelse i brystet eller armhulen
 • hudforandringer
 • væske fra brystvorten
 • smerter i brystet

Det anbefales for alle kvinner å følge Mammografiprogrammet som innkaller kvinner mellom 50 og 69 år til mammografi hvert 2. År.

Celleforandringer

Celleforandringer i livmorhalsen betyr at det er en uregelmessighet i den prøven som er tatt fra livmorhalsen, vanligvis pga. HPV-infeksjon, men det forekommer også ved tørre slimhinner, infeksjoner eller blødning. 

Det tar lang tid fra man får påvist celleforandringer til det evt. utvikler seg til kreft i livmorhalsen og derfor er det i Norge et Masseundersøkelsesprogram for livmorhalskreft som innkaller alle kvinner fra 25-69 år i Norge hvert 3. år. Dersom du har økt risiko for utvikling av celleforandringer og livmorhalskreft kan det være fornuftig å få tatt en celleprøve oftere, gjerne hos gynekolog som også kan gjøre en kolposkopi. 

Man har økt risiko for celleforandringer og livmorhalskreft ved:

 • røyking
 • nedsatt immunforsvar (HIV/AIDS), SLE, immunsuppresjon)
 • tidlig seksuell debut og mange partnere
 • arvelige faktorer som HLA-type kan ha betydning
 • annen HPV-relatert precancer eller cancer

Depresjon (nedstemthet)

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Dyspareuni (smerter ved samleie)

Smerter ved samleie forekommer hos ca. 10% av alle kvinner gjennom livet. Man skiller mellom smerter ved inntrenging (vaginisme) og primær eller sekundær vulvodyni.

Årsaker til dyspareuni kan være

 • infeksjoner
 • tidligere overgrep
 • muskelspenninger i bekkenet
 • tidligere operative inngrep i underliv/bekken
 • endometriose/adenomyose

 

Vanligvis er vulvalidelser (smerter og eller sykdommer i underlivet) en sammensatt tilstand og krever en bred tilnærming av flere behandlere. På NIMOklinikken har vi et team som jobber med vulvalidelser.

Dysuri (svie ved vannlating)

Dysuri betyr at det er smerter ved vannlating og kan være så smertefullt at vannlating blir vanskelig. Forekommer ofte sammen med hyppig vannlating (pollakisuri) med små mengder av gangen.

Årsaker til dysuri:

 • akutt urinveisuinfekjson
 • kronisk urinveisinfeksjon
 • underlivsinfeksjon
 • hudsykdommer i underlivet (lichen sclerosis, lichen planus, eksem, psoriasis etc.)
 • skade eller sykdom i urinrøret
 • tørres limhinner
 • endometriose

Det er viktig å bli undersøkt , utredet og behandlet ved dysuri slik at man kan unngå komplikasjoner i urinveiene høyere oppe.

Eggløsningssmerter

Mittelschmerz som også eggløsning kalles opplever ca. 20% av alle kvinner som menstruerer. Smertene kan ha ulik intensitet og varighet, fra at du kjenner litt ubehag i den ene siden, til at du er nærmest invalidisert i to døgn pga. smerter. Kvinner som har endometriose er ofte hardere rammet enn friske kvinner. Det er ikke farlig, men kan være vanskelig i forhold til avtaler, skole og jobb da enkelte ikke klarer annet enn å være hjemme disse dagene.

Behandlingen er ofte smertestillende som Paracet eller NSAIDS. For mange hjelper det å ta p-piller som hindrer at det blir eggløsning. 

Dersom du er plaget av smerter ved eggløsning kan det være fornuftig å bestille time hos gynekolog for videre utredning og behandling.

Endometriose

Endometriose er en tilstand der vev som ligner livmorslimhinnen finnes andre steder utenfor livmoren og kan gi mye smerter ved eggløsning og menstruasjon. Kvinner med endometriose kan også oppleve at det er vanskeligere å få barn. 

Endometriose kan være vanskelig å diagnostisere og det tar i snitt 7,9 år å få stilt diagnosen. Derfor er det viktig at du får time hos gynekolog dersom du har symptomer som kan gi mistanke om endometriose slik at du kan bli utredet. Eneste måten å stille en sikker diagnose på er ved kikkhullsoperasjon (laparoskopi). Og det finnes behandling, både smertestillende, hormonell prevensjon, spesifikke endometriose medisiner  og kirurgi.

Alle gynekologene på NIMO klinikken har ekspertkompetanse på dette. 

Egglederkreft

Egglederkreft er en svært sjelden kreftform hos kvinner og oppdages ofte sent da det er en kreftform som utvikler seg sakte og har vage symptomer.

 • Symptomer
 • Vaginalblødning
 • Vandig utflod
 • Væske i bukhulen

Redusert allmenntilstand med kvalme, tretthet, endret avføringsmønster, vekttap

Diagnosen stilles ved ultralyd, blodprøver for tumormarkører (Ca 125, He4 og CEA), og ved mistanke om eller påviste forandringer som ved egglederkreft henvises pasienten videre til spesialisthelsetjenesten på sykehus for videre utredning og behandling.

Dersom du har symptomer som gjør at du er engstelig for at noe kan være galt anbefales det at du blir undersøkt av gynekolog med ultralyd.

 

Eggstokkreft

Eggstokkreft er den 6. vanligste kreftformen hos kvinner og den oppdages ofte for sent pga. vage symptomer. Hos mange har kreften allerede spredt seg når diagnosen stilles. 

 • Symptomer ved eggstokkreft:
 • Ukarakteristiske mageplager som oppblåsthet, nedtrykk, spent mage og endret avføringsmønster
 • Hyppig vannlating
 • Redusert allmenntilstand, tretthet og vekttap
 • Akutte smerter i magen
 • Vaginal blødning

Diagnosen stilles ved abdominal eller vaginal ultralyd, blodprøver som måler tumormarkører spesifikke for eggstokkene (Ca125 og HE4), prøvetaking fra væske i bukhulen (ascites), billeddiagnostikk med CT og evt. MR osv. Det er viktig at pasienten blir henvist via pakkeforløp for kreft med mistanke om eller sannsynlig eggstokkreft slik at det ikke går lang tid før man får kartlagt og utredet pasienten og igangsatt riktig behandling

Dersom du er engstelig for at du kan ha eggstokkreft eller har vage symtpoemr som gjør deg engstelig er det viktig at du blir undersøkt av gynekolog.

Habituell abort

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Herpes genitalis

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Herpes labialis

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Hetetokter

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Hjernetåke

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Hodepine

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Hormonforstyrrelser

Hormonene våre er signalsubstanser som fungerer som budbringere i kroppen, og de er helt avgjørende for livsviktige funksjoner i kroppen som regulering av blodsukker, elektrolyttbalanse, metabolisme og energi, mens hormonene vi forbinder med menstruasjon, fødsel amming og overgangsalder hos kvinner kalles kjønnshormoner. Hormonene kan påvirkes i stor grad av livsstilen vår, og både vekten vår, kostholdet, søvnen, trening, mangel på trening, overvekt, lite søvn, stress og forurensning, alkohol og tobakk påvirker i stor grad hvordan vi fungerer og kan føre til ubalanse i hormonene våre.

Tidligere var vi mest opptatt av hormonene østrogen og progesteron når vi snakket om kvinnehelse, men økende kunnskap viser at både stoffskiftet, binyrefunksjon, søvnhormon, veksthormon og insulin, ghrelin og leptin spiller en stor rolle ii kvinnens velvære og hormonelle helse.

Hormonforstyrrelser kan være av genetisk art og det er i dag mulig å gjøre epigenetisk testing for å få en dypere forståelse av hva som kan forårsake forstyrrelser i hormonbalansen.

Videre er det en økende forståelse for hvilke livsstilsendringer som skal til for å få mer balanse i hormonene i ulike faser av kvinnelivet.

Hypotyreose

Lavt stoffskifte er en tilstand som rammer kvinner tti ganger oftere enn menn. Det er en autoimmun sykdom og gir symptomer som bl.a. tretthet, vektøkning, treg mage, lite energi, håravfall og kalde hender og føtter.

Hyperprolaktinemi

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

HPV- virus (humant papilloma virus)

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Hukommelsessvikt

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Humørsvingninger

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Hyppig vannlating

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Hårtap

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Infertilitet

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Inkontinens

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Klimakterielle plager

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Klimakterium precox

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Kløe i underlivet

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Kjønnslemlestelse

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Kjønnssykdommer

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Kjønnsvorter

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Konsentrasjonsproblemer

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Lite sexlyst

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Lite energi

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Livmorfremfall

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Livmorkreft

Info kommer.
Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

Livmorhalskreft (Cervixcancer)

I Norge får ca. 300 kvinner påvist livmorhalskreft hvert år. Vedvarende infeksjon med høyrisiko Humant Papilloma Virus (HPV) er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig faktor for utvikling av cervixcancer og er påvist i 99% av tilfellene.

Tall fra Kreftregisteret viser at 52% av de som får påvist Livmorhalskreft ikke har tatt celleprøve siste 3,5 år og 25% har hatt en normal celleprøve mindre enn 3,5 år før diagnosen.

Det er viktig å få tatt celleprøve regelmessig. Og ekstra viktig ved flere partnere, småblødninger mellom menstruasjoner, blødning etter samleie og dersom du har redusert immunforsvar.

  Livmorhalsinsuffisiens

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Magesmerter

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Medfødte misdannelser

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Menoragi

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Mensenssmerter (Dysmenore)

  Primær dysmenore: når smertene oppstår like etter eller under puberteten og er svært vanlig blant tenåringsjenter, men blir ofte bedre etter hvert som man blir eldre og etter man har født barn.

  Sekundær dysmenore oppstår vanligvis etter 30 års alder pga. endringer i bekken/underliv.

   

  Vanlige årsaker til dysmenore (menstruasjonssmerter):

  • endometriose
  • adenomyose
  • Kraftige blødninger
  • muskelknuter
  • kobberspiral
  • sammenvoksninger i bekkenet
  • sammenvoksninger i livmorhalsen etter et inngrep
  • bekkeninfeksjon

  Migrene

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Minilekkasje

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Mittelschmerz

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Myomer (subserøse, submukøse, intramurale)

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Nedpress (Når barnet presses nedover i skjeden)

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Nyrestein

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Oppblåst mage

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Ovarialsvikt

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Ovarialkreft (eggstokk kreft)

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Overvekt

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Progesteronmangel

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Postkoital blødning

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Postmenopausale plager

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Postmenopausal blødning

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Psykiske symptomer

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Residiverende urinveisinfeksjoner

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Resturin

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Rectocele

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Seksuell aversjon

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Smerter i underlivet

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Svette om natten

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Svetteøkning

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Spotting

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Svie i underliv

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Søvnproblemer

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Sår i underlivet

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Testosteronmangel

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Trombose

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Totalprolaps

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Underlivsinfeksjoner

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Unormale blødninger

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Urinveisplager

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Urinveisinfeksjon (akutt)

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Urinveisinfeksjon (kronisk)

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Urgeunkontinens

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Urinlekkasje

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Uregelmessig menstruasjonssyklus

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Utflod (utflodsplager)

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Utmattelse

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Utvekst i underlivet

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Undervekt

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Vannlatingsplager

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Vaginitt

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Vaginisme

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Vulvodyni

  Info kommer.
  Nimo hjelper pasienter fra hele Norge med dette.
  Ring oss på 31 30 09 11 for å få hjelp.

  Lurer du på noe?

  Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg.

  Booke time?

  Våre gynekologer

  Nina Willumsen

  Nina Willumsen

  Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

  Overlege Dr. med. Nina Willumsen har jobbet i mange år ved kvinneklinikkene på de store sykehusene i Norge, bl.a. Haukeland sykehus, Stavanger Universitetssykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet. I 1996 tok hun en doktorgrad i klinisk biokjemi ved avd. for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus. Dr. Willumsen er også utdannet ved Institutt for klinisk biokjemi i USA, og har hospitert ved mange klinikker i Europa og USA.

  Dr. Willumsen er avtalespesialist i gynekologi og fødselshjelp i Drammen. I Nimo klinikkens lokaler i Drammen tar hun også imot pasienter fra det offentlige helsevesenet der man trenger henvisning fra fastlege for å få time.

  Hun tilbyr nå private timer for gynekologi og kvinnehelse mandag og torsdag etter kl. 16.00. For å booke en privat time med Dr. Willumsen, bruk online booking eller ring Nimo klinikken på tlf. 31 30 09 11Alle pasienter som ønsker en vurdering hos Dr. Willumsen må bestille en konsultasjon for å få en helhetlig vurdering.

  Sabine Ehrig

  Sabine Ehrig

  Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

  Dr. Sabine Ehrig er opprinnelig fra Tyskland og flyttet til Norge i 2006 fascinert av landets natur og mennesker. Hun studerte medisin ved Georg August Universitet Gøttingen i Tyskland med avsluttet eksamen i 2002.

  Spesialistutdannelsen utført ved Asklepios klinikken i Goslar/Tyskland og Helgelandssykehus Sandnessjøen med avsluttet spesialisteksamen i Tyskland i gynekologi/obstetrikk 2009. Hun har jobbet med gynekologi/obstetrikk siden 2002 med erfaring fra Tyskland og Norge. 

  Sabine har jobbet som overlege ved Helgelandssykehuset fra 2009-2018. 

  Fra 2018-2019 jobbet hun som gynekolog spesialist ved sykehus i Vestfold/Tønsberg. 

  Sabine har jobbet i mange år med alle spekter innen gynekologi/obstertikk, med også bred kirurgisk erfaring. Hun viser spesiell interesse innen vulvalidelse, fremfallsproblematikk og urogynekologi.  

  Jasprit Panaich

  Jasprit Panaich

  Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

  Mer informasjon kommer.