Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Helse handler om å føle seg bra, både innvendig og utvendig.

Helse handler om å føle seg bra, både innvendig og utvendig – og å være i stand til å yte sitt beste.

Hos Nimo klinikken vet vi at helse er summen av arv, miljø, ernæring og hvordan man har det mentalt. Vi behandler ingen likt, fordi alle er unike.

Åpningstider

Man, ons, tors: 08:00–20:00
Tirs, Fre: 08:00–16:00

Telefon

Man, ons, tors: 08:30–20:00
Tirs, fre: 08:30–16:00

Tjenester

Nimo er en moderne, tverrfaglig helseklinikk som tar konvensjonell medisin et skritt videre og tar i bruk det siste innen biologi og medisin for å finne den underliggende årsaken til dine helseutfordringer.

Mange kan stille en sykdomsdiagnose. Vi er opptatt av å finne ut av hva god helse er for deg
– og hjelpe deg dit.

Vårt fokus

Vi følger etiske retningslinjer i vår behandling av pasienter, og legger stor vekt på personlig og profesjonell oppfølging. Nimo klinikken samarbeider også med finansieringsinstitusjoner som kan tilrettelegge for at du kan sette fokus på din helse.

Etiske retningslinjer

Alle kirurgene våre er medlemmer Den norske lægeforening (DNL), og våre plastikk kirurger er medlemmer av Norsk plastikkirurgisk forening, som igjen er medlemmer av DNL. Gjennom DNL er vi forpliktet av etiske regler for leger, slik at du som pasient skal føle deg 100 % trygg, ivaretatt og sett. Vi er opptatt av at du skal ha realistiske forventninger til hva et inngrep kan gjøre for deg.

Oppfølging

Vi legger stor vekt på personlig og profesjonell oppfølging etter en større operasjon, og utfører kontroll både etter 1 uke, 6 måneder og 12 måneder. Det er likevel viktig å følge kirurgens råd og veiledning godt – alt for at hele forløpet fra konsultasjon til inngrep og rekonvalesens skal bli så trygt og behagelig som mulig.