Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ultralyd i Drammen

ultralyd

 Hos Nimo får du:

  • Kort ventetid
  • Time uten henvisning
  • Kveldsåpent
  • Lørdagsåpent
  • En moderne klinikk med topp utstyr
  • Kvinnelige og meget erfarne gynekologer
  • Omsorg og trygghet for deg  og din kropp 
ultralyd

Ultralyd - priser

3D ultralyd
Fra kr.  1.575,-

Lurer du på noe?

Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg.

gynekolog/">
gynekologi/ultralyd/">

Booke time?

Ved vanlige gynekologiske undersøkelser tar man som regel alltid innvendig ultralyd. Tidlig ultralyd gjøres under graviditet fra uke 5 ½ – 6.

En tidlig ultralydundersøkelse av gravide fastslår om det er liv og om graviditeten ligger i livmoren. Man kan også se hjerteslaget og om det er ett eller flere fostre.

En ultralyd mellom uke 11 – 13 er det gunstigste tidspunktet for å undersøke utviklingen av fosteret. Her kan man fremstille mye av anatomien, inkludert armer og ben. Noen lurer på kjønn og vi kan se antydning til kjønnsorganer, men det er vanskelig å vurdere om det er gutt eller jente. Vi vurderer fosterets størrelse og utvikling, og vi ser etter neseben. Det kan også i denne perioden undersøkes for nakkefold, noe som kan være tegn på risiko for hjertefeil eller kromosomfeil hos fosteret. Dersom vi oppdager misdannelser ved undersøkelse hos oss vil vi henvise videre til ekstra ultralydundersøkelse og eventuelt blodprøver hos fostermedisinsk avdeling i Oslo.

Ultralyden kan utføres abdominalt, det vil si utenpå mors mage. Av og til gjør vi den vaginalt hvis livmoren til kvinnen er vendt bakover eller hvis hun er litt overvektig, slik at vi kommer nærmest mulig det vi skal undersøke.

Et fosters organer er ferdigutviklet fra uke 16 i svangerskapet, og de fleste normale forhold som kan fastslås fra og med uke 18 vil utelukke de fleste fysiske misdannelser. Mellom uke 18 – 20 kan man få utført en grundig organrettet ultralyd. Dette er et screeningtilbud til alle gravide og foretas vanligvis på lokalsykehus. I denne perioden fastsetter man termindato og kjønn, og sjekker morkakens plassering.

 Vi utfører også tilvekst og trivselskontroller gjennom siste halvdel av svangerskapet. Her undersøker vi anatomien og vi måler størrelsen på fosteret slik at vi kan gjøre en vekstvurdering. Vi måler også fostervannsmengden og måler blodstrømsmåling i navlesnoren for å vurdere sirkulasjonen i navlesnoren. Denne undersøkelsen gjøres i 2D.

 Vi tilbyr også 3D – ultralyd hos gynekolog. Dette anbefaler vi å gjøre i uke 24 – 30 ettersom det da er mest gunstig plassforhold i livmoren. En 3D – ultralyd kan uansett være en teknisk vanskelig undersøkelse fordi flere betingelser må være tilstede for å lage gode bilder. Fosterets ansikt må være vendt oppover mot mors mage. Det må være nok fostervann omkring ansiktet og ansiktet må ikke være dekket av armer, ben eller morkake. Gode 3D bilder kan derfor ikke garanteres.

 I forbindelse med en 3D – ultralyd starter vi alltid med en vanlig 2D – ultralyd der vi undersøker hvilket leie fosteret ligger i, kontrollerer fosterets utvikling og vi vurderer mengden med fostervann. Vi måler størrelsen på fosteret slik at vi kan estimere vekt og vurdere tilvekst.

 Nimo klinikken har erfarne gynekologer og svært avanserte ultralydapparater som gir bilder i 3D og 4D, og du får selvfølgelig med deg bilder.

Våre gynekologer

Nina Willumsen

Nina Willumsen

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Overlege Dr. med. Nina Willumsen har jobbet i mange år ved kvinneklinikkene på de store sykehusene i Norge, bl.a. Haukeland sykehus, Stavanger Universitetssykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet. I 1996 tok hun en doktorgrad i klinisk biokjemi ved avd. for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus. Dr. Willumsen er også utdannet ved Institutt for klinisk biokjemi i USA, og har hospitert ved mange klinikker i Europa og USA.

Dr. Willumsen er avtalespesialist i gynekologi og fødselshjelp i Drammen. I Nimo klinikkens lokaler i Drammen tar hun også imot pasienter fra det offentlige helsevesenet der man trenger henvisning fra fastlege for å få time.

Hun tilbyr nå private timer for gynekologi og kvinnehelse mandag og torsdag etter kl. 16.00. For å booke en privat time med Dr. Willumsen, bruk online booking eller ring Nimo klinikken på tlf. 31 30 09 11Alle pasienter som ønsker en vurdering hos Dr. Willumsen må bestille en konsultasjon for å få en helhetlig vurdering.

Sabine Ehrig

Sabine Ehrig

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Dr. Sabine Ehrig er opprinnelig fra Tyskland og flyttet til Norge i 2006 fascinert av landets natur og mennesker. Hun studerte medisin ved Georg August Universitet Gøttingen i Tyskland med avsluttet eksamen i 2002.

Spesialistutdannelsen utført ved Asklepios klinikken i Goslar/Tyskland og Helgelandssykehus Sandnessjøen med avsluttet spesialisteksamen i Tyskland i gynekologi/obstetrikk 2009. Hun har jobbet med gynekologi/obstetrikk siden 2002 med erfaring fra Tyskland og Norge. 

Sabine har jobbet som overlege ved Helgelandssykehuset fra 2009-2018. 

Fra 2018-2019 jobbet hun som gynekolog spesialist ved sykehus i Vestfold/Tønsberg. 

Sabine har jobbet i mange år med alle spekter innen gynekologi/obstertikk, med også bred kirurgisk erfaring. Hun viser spesiell interesse innen vulvalidelse, fremfallsproblematikk og urogynekologi.  

Jasprit Panaich

Jasprit Panaich

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Mer informasjon kommer. 

Vanlige spørsmål 

Hva er ultralyd?

Ultralyd er en undersøkelsesmåte i medisin som ved hjelp av lydbølger som sendes ut av ultralydproben med en spesiell frekvens og som reflekteres tilbake til ultralydapparatet  som tolker disse signalene og omdanner dem til et bilde som vi kan se. Det er mange ulike faktorer som påvirker kvaliteten av bildene, først og fremst kvaliteten på ultralydapparatet, men også vevet i pasientens kropp, overvekt og sist men ikke minst blir aldri ultralyd bedre enn kunnskapene og erfaringen til den som utfører ultralydundersøkelsen.

 

Hvorfor ta ultralyd?

Ultralyd er en rask, ufarlig og billig måte å skaffe seg mye kunnskap på om pasientens tilstand og man kan vanligvis få et svar på hva som er galt umiddelbart etter undersøkelsen. Derfor benyttes ofte ultralyd som det første trinnet i utredning av tilstander, og svært ofte i forbindelse med svangerskap og gynekologiske problemstillinger. 

 

Hva viser ultralyd?

Ultralyd kan vise ulike tilstander ved tidlig graviditet, det kan senere i svangerskapet brukes til tidlig fosterdiagnostikk, til å vurdere fosterets kjønn, vekst, trivsel og avdekke mer alvorlige tilstander hos fosteret som misdannelser., hjertefeil, manglende tilvekst og problemer med morkake, fosterets leie osv. I forbindelse med ultralyd kan man også gjøre dopplerundersøkelse av navlesnor og hjerte, spesielle blodkar osv. for å få en bedre diagnostikk av barnets helsetilstand.

I gynekologi brukes ultralyd for å vurdere livmoren størrelse og om det foreligger muskelknuter, polypper, fortykket slimhinne, endometriose, adenomyose,misdannelser i livmor, kreft eller andre forhold som kan forklare pasientens plager, Videre er utlralyd godt egnet til å vurdere eggstokkene, om det f.eks. foreligger sammenvoksninger, cyster, kreft, polycystisk ovarialsyndrom, betennelse eller graviditet i eggstokkene eller andre tilstander som kan forklare pasientens plager.

 

Når tar man ultralyd?

Ultralyd er helt nødvendig ved undersøkelse av gravide fra tidlig i svangerskapet og ved plager eller mistanke om at noe ikke er som det skal er ultralyd et godt diagnostisk verktøy for å vurdere tilvekst, antalll fostere, hjerteaktivitet, trivsel, morkake, flerlinger osv. Det finnes i dag egne fostermedisinske avdelinger på de store sykehusene som kun driver med ultralydundersøkelser for å bekrefte/utelukke patologi ved fosteret.

Ved gynekologiske problemstillinger er ultralyd et velegnet verktøy for å vurdere de indre kjønnsorganene i forholdl til utredning av blødningstilstander, smerter, tidlige graviditeter og utelukke/bekrefte kreftdiagnoser og mye mer. 

 

Hvem utfører ultralyd?

Ultralyd utføres for det meste av jordmødre og gynekologer, men brukes også bl.a. i kardiologi, urologi og ortopedi.

 

Hvor tidlig kan man se kjønnet?

Man kan se kjønnet allerede ved 12 ukers graviditet, men det er usikkert da fosteret er lite og det er liten forskjell på kjønnsorganene, derfor anbefaler vi at de som ønsker å se kjønn venter til uke 15+ med å bestille time for å få en sikrere vurdering av fosterets kjønn. Det hender at fosteret ligger slik til at det er vanskelig å fastsette kjønn med sikkerhet, men som regel vil fosteret bevege seg under undersøkelsen slik at man får til en god vurdering av kjønn. 

Spørsmål og svar

Praktisk info

Hva er ultralyd?

Ultralyd er en undersøkelsesmåte i medisin som ved hjelp av lydbølger som sendes ut av ultralydproben med en spesiell frekvens og som reflekteres tilbake til ultralydapparatet  som tolker disse signalene og omdanner dem til et bilde som vi kan se. Det er mange ulike faktorer som påvirker kvaliteten av bildene, først og fremst kvaliteten på ultralydapparatet, men også vevet i pasientens kropp, overvekt og sist men ikke minst blir aldri ultralyd bedre enn kunnskapene og erfaringen til den som utfører ultralydundersøkelsen.

 

Hvorfor ta ultralyd?

Ultralyd er en rask, ufarlig og billig måte å skaffe seg mye kunnskap på om pasientens tilstand og man kan vanligvis få et svar på hva som er galt umiddelbart etter undersøkelsen. Derfor benyttes ofte ultralyd som det første trinnet i utredning av tilstander, og svært ofte i forbindelse med svangerskap og gynekologiske problemstillinger. 

 

Hva viser ultralyd?

Ultralyd kan vise ulike tilstander ved tidlig graviditet, det kan senere i svangerskapet brukes til tidlig fosterdiagnostikk, til å vurdere fosterets kjønn, vekst, trivsel og avdekke mer alvorlige tilstander hos fosteret som misdannelser., hjertefeil, manglende tilvekst og problemer med morkake, fosterets leie osv. I forbindelse med ultralyd kan man også gjøre dopplerundersøkelse av navlesnor og hjerte, spesielle blodkar osv. for å få en bedre diagnostikk av barnets helsetilstand.

I gynekologi brukes ultralyd for å vurdere livmoren størrelse og om det foreligger muskelknuter, polypper, fortykket slimhinne, endometriose, adenomyose,misdannelser i livmor, kreft eller andre forhold som kan forklare pasientens plager, Videre er utlralyd godt egnet til å vurdere eggstokkene, om det f.eks. foreligger sammenvoksninger, cyster, kreft, polycystisk ovarialsyndrom, betennelse eller graviditet i eggstokkene eller andre tilstander som kan forklare pasientens plager.

 

Når tar man ultralyd?

Ultralyd er helt nødvendig ved undersøkelse av gravide fra tidlig i svangerskapet og ved plager eller mistanke om at noe ikke er som det skal er ultralyd et godt diagnostisk verktøy for å vurdere tilvekst, antalll fostere, hjerteaktivitet, trivsel, morkake, flerlinger osv. Det finnes i dag egne fostermedisinske avdelinger på de store sykehusene som kun driver med ultralydundersøkelser for å bekrefte/utelukke patologi ved fosteret.

Ved gynekologiske problemstillinger er ultralyd et velegnet verktøy for å vurdere de indre kjønnsorganene i forholdl til utredning av blødningstilstander, smerter, tidlige graviditeter og utelukke/bekrefte kreftdiagnoser og mye mer. 

 

Hvem utfører ultralyd?

Ultralyd utføres for det meste av jordmødre og gynekologer, men brukes også bl.a. i kardiologi, urologi og ortopedi.

 

Hvor tidlig kan man se kjønnet?

Man kan se kjønnet allerede ved 12 ukers graviditet, men det er usikkert da fosteret er lite og det er liten forskjell på kjønnsorganene, derfor anbefaler vi at de som ønsker å se kjønn venter til uke 15+ med å bestille time for å få en sikrere vurdering av fosterets kjønn. Det hender at fosteret ligger slik til at det er vanskelig å fastsette kjønn med sikkerhet, men som regel vil fosteret bevege seg under undersøkelsen slik at man får til en god vurdering av kjønn. 

Før undersøkelsen

Når tar man første ultralyd?

Første ultralyd i det offentlige er 18 ukers rutineultralyd som alle gravide får tilbud om på det sykehuset der de skal føde. Mange ønsker en tidlig ultralyd før dette, de fleste ønsker det rundt uke 11-12, men mange ønsker en tidlig ultralyd allerede i uke 6-8 for å bekrefte at alt er som det skal, vurdere graviditetens lengde hvis man er usikker på det, bekreftelse på vitalt foster dersom man har opplevd abort eller ekstrauterin graviditet tidligere osv.

 

Må det gjøres noe før ultralyd?

Nei, det er ingen forberedelser før ultralyd som er en effektiv, ufarlig og billig og rask undersøkelse.

 

Blir man henvist til ultralyd?

Dersom man ønsker en ultralyd av medisinske årsaker hos avtalespesialist må man henvises fra lege, men hos private gynekologer er det ikke behov for henvisning.

Man må henvises til rutineultralyd i uke 18 på fødested fra fastlege, jordmor eller gynekolog man går til under svangerskapet.

 

Hvor kan man ta ultralyd uten henvisning?

Ultralyd kan man bestille hos private gynekologer eller jordmødre som har spesialistutdanning i ultrlayd og da er det ikke nødvendig med henvisning. 

 

Må man ta ultralyd?

Nei, man må ikke ta ultralyd, det er et tilbud og man kan avstå fra dette tilbudet. Vi anbefaler en rutineultralyd i svangerskapet ved uke 18 for å fastsette en sikker termindato og ved denne ultralyden foretas det også en gjennomgang av fosterets anatomi, morkakens beliggenhet og risikovurdering i svangerskapet. 

 

Hvor mange ultralyd kan man ta?

Ultralyd regnes for å være en ufarlig undersøkelse uten bivirkninger. Noen hevder at det ikke er bra for fosteret med for mange ultralyd gjennom svangerskapet, men vi har ingen sikre holdepunkter for dette i litteraturen. Det finnes ikke noen øvre grense for hvor mange ultralyd man kan ta i et svangerskap, men vi forsøker å gjøre færrest mulig med god kvalitet og en begrunnelse for hvorfor vi foretar en ultralydsundersøkelse i hvert tilfelle. 

 

Hvor kan man ta ultralyd?

Ultralyd kan tas hos privat gynekolog, avtalespesialist i gynekologi, hos privat jordmor eller på sykehusets gynekologiske eller fødepoliklinikk.

 

Hvordan bestille ultralyd?

Ultralyd kan man bestille hos private gynekologer og jordmødre uten henvisning, eller man kan få en henvisning til avtalespesialist i gynekologi og fødselshjelp.

 

Er ultralyd farlig?

Det er ikke kjent at ultralyd har farlige bivirkninger, og det er ingen strålingsrisiko som ved røntgenundersøkelsen. Fordelen med ultralyd er at den også kan fremstille bløte organer som lever, livmor og nyrer.

Under undersøkelsen

Hvordan utføres ultralyd?

Ultralyd utføres ved at man setter en ultralydprobe på magen eller inn i skjeden og man må bruke en spesiell ultralydgele for å få frem den beste kontrasten i bildene. Det kan føles litt kaldt og ubehagelig, og legen ser direkte bilder fra de indre kjønnsorganene eller fosteret inni livmoren og kan gi svar på hva hun ser med en gang.

Hva viser ultralyd?

Ultralyd viser om det er noe galt i underlivet i de indre kjønnsorganer slik som en forstørret livmor eller cyster i eggstokkene, den kan også vise om det er noe galt med urinblæren eller omd et er mye væske mellom organene i bekkenet. Videre kan man ved ultralyd påvise kreftsvulster, fortykket slimhinne i livmor, muskelknuter, polypper eller annen patologi eller misdannelser som hjerteformet livmor, tvillingcyster i eggstokkene eller sjeldne syndromer der utviklingen av kjønnsorganene er unormal som ved Turner syndrom , Rokitansky syndrom el.l.

Gjør ultralyd vondt?

Ultralyd er en ufarlig og smertefri undersøkelse som vanligvis ikke tar mer enn 5-10 minutter. Pga. at man bruker en ultralydgele kan det føles litt kaldt med en gang, men nå er det kommet nyere ultralydapparater som har en varmebeholder for denne geleen og stadig flere klinikker får nå disse apparatene. 

Hvor lang tid tar ultralyd?

Ultralyd er vanligvis en rask undersøkelse der man ser etter en spesiell problemstilling, og da tar denne undersøkelsen kun 5-15 minutter. Dersom man skal til en utredning av problemer i svangerskapet kan dette ta betydelig lengre tid opp mot en time og spesielt dersom det foreligger tvillingsvangerskap. 

Etter undersøkelsen

Vil jeg kjenne noen smerter etter undersøkelsen?

Ultralydundersøkelse gir ingen smerter hverken under eller etter undersøkelsen.

 

Kan det oppstå noen komplikasjoner etter undersøkelsen?

Ultralyd regne som en ufarlig undersøkelse og det er ingen kjente komplikasjoner hverken under eller etter undersøkelsen.

 

Bør man ta ultralyd flere ganger?

Ultralydundersøkelse er en undersøkelse som viser om det foreligger noe galt i underlivet eller ved fosteret når man er gravid og antall ultralydundersøkelser avhenger av hvilke problemstilling som foreligger. Uansett er det vanlig å følge en cyste i eggstokken eller andre forandringer over tid, gjerne med noen uker eller måneders mellomrom for å se om tilstanden endrer seg i løpet v tid.

Det samme gjelder i svangerskapet så er det vanlig å følge svangerskapet med jevne mellomrom dersom det foreligger risiko pga. alder, tidligere komplikasjoner eller andre årsaker til at man ønsker å følge den gravide tettere enn det som er anbefalt for lavrisiko gravide.

Finansiering

Hva koster ultralyd?

En ultralydundersøkelse er vanligvis en del av konsultasjonsprisen hos privat gynekolog enten man er der for en gynekologisk undersøkelse eller som en del av svangerskapsundersøkelse. Unntaket er dersom man ønsker en 3D/4D undersøkelse med bilder og evt. video av fosteret, da gjelder egne priser.

 

Kan utgiftene dekkes av staten?

Ultralydundersøkelse dekkes av det offentlige dersom du gjennom henvisning fra lege får time hos avtalespesialist, men da må det foreligge en medisinsk årsak til at man henvises til avtalespesialist med avtale med helseforetaket i sin region.