Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NIPT-test

NIPT-test er en pålitelig fosterdiagnostisk test som undersøker om fosteret er bærer av trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom).  Nimo hjelper deg før, under og etter NIPT-test.

NIPT-test

 Hos Nimo får du:

 • Kort ventetid
 • Time uten henvisning
 • Kveldsåpent
 • Lørdagsåpent
 • En moderne klinikk med topp utstyr
 • Kvinnelige og meget erfarne gynekologer
 • Omsorg og trygghet for deg  og din kropp 
NIPT-test

Slik går du frem når du ønsker en NIPT-test

 1. Du booker en time hos en av Nimos gynekologer.
 2. Du kommer til time hos Nimo for konsultasjon, ultralyd og blodprøven for NIPT.
 3. Du gjennomfører NIPT-skolen her
 4. Blodprøven sendes for å bli analysert.
 5. 9-10 dager senere så får du svar på testen.

NIPT-test pris

Pris for NIPT-test og ultralyd uke 10-11
fra kr. 8.295,-

NIPT-test i korte trekk

 

Hva er NIPT-test?

NIPT-test er en pålitelig fosterdiagnostisk test som undersøker om fosteret er bærer av trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom). 

Nimo og NIPT

Nimo er godkjent av Helsedirektoratet og er en av få klinikker i Norge som nå utfører denne NIPT-testen. 

Nimos gynekologer har lang erfaring og god kunnskap om fosterdiagnostikk innen ultralyd av gravide og svangerskapsomsorg.  Ønsker du å ta en NIPT-test ved Nimo klinikken vil våre erfarne gynekologer gi deg god informasjon, veiledning og oppfølging før, under og etter at du har fått svaret på testen.

Hva koster NIPT-testen?

NIPT-test og ultralyd tilbys ved Nimo klinikken i privat regi uten offentlig støtte. Dette betyr at alle som bestiller denne testen må betale kostnadene selv:

 • Pris for NIPT-test og ultralyd uke 10-11:  kr. 8.295,-

Praktisk info om NIPT

Når kan jeg ta en NIPT-test?

Blodprøven kan tidligst tas i uke 10+0, den kan tas frem til uke 40, og de fleste gjør en NIPT-test i uke 11-13.

Det må alltid gjøres en ultralyd i forkant av NIPT-test. Dette er for å avklare hvor mange foster som finnes , for å bekrefte at svangerskapet er i uke 10+0 eller mer og for å bekrefte at det er hjerteaksjon hos fosteret. Dette er for å forsikre seg om at NIPT-testen leverer beste treffsikkerhet.

Når du tar NIPT –skolen blir dette godt forklart. 

Spørsmål og svar

Hva er NIPT-test?

NIPT er en vanlig blodprøve som tas i armen på den gravide kvinnen uten noen risiko for fosteret.

NIPT-test er en pålitelig fosterdiagnostisk test som undersøker om fosteret er bærer av trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom). 

Hva står NIPT for?

NIPT står for Non Invasive Prenatal Test. 

 

Hvorfor ta NIPT-testen?

NIPT-testen gir svar på om det foreligger trisomi 13, 18 eller 21 hos fosteret og det er en mer treffsikker metode enn ultralyd for å stadfeste disse forandringene.

 

Hvem kan ta NIPT-test?

Alle gravide kan ta NIPT-test fra uke 10+0.

 

Hvor kan man ta NIPT-test i Norge?

Kvinner over 38 år kan ta NIPT-test på sykehus, mens alle under 38 år foreløpig må ta denne testen på private klinikker som har fått godkjenning for å tilby NIPT-test fra Helsedirektoratet.

Hvor lang tid tar det med Nimo å få svar på NIPT?

Med Nimo tar det normalt 9-10 dager å få svar på NIPT-testen. 

 

Er NIPT-test farlig?

NIPT-testen er en trygg test som tas ved en blodprøve av mor og gir ingen risiko for den gravide kvinnen eller fosteret. Den tas i kombinasjon med ultralyd og kan avdekke kromosomavvik på kromosom 13, 18 eller 21 med en ekstra kopi av kromosomet, også kjent som trisomi 13, 18 eller 21.

Avdekker NIPT kjønnet på fosteret?

I Norge er det ikke tillatt å teste på kjønn.

 

Hvor sikker er NIPT-test?

Testen har en eksepsjonell nøyaktighet med en sikkerhet på over 99% og en lav andel falskt positive svar.

Når kan man ta NIPT-testen?

NIPT-testen kan tas fra uke 10+0 og gjennom hele graviditeten, de fleste gravide tar NIPT-testen i uke 11-13.

 

Når anbefaler Nimos gynekologer å ta testen?

Vi anbefaler å ta testen i uke 10-11 slik at man får svaret innen utgangen av uke 12.

 

Hva finner man ut av med NIPT-testen?

NIPT-test står for non invasiv prenatal test og er en prøve av fosterets DNA. Testen avdekker om det er kromosomavvik i kromosom 13, 18 eller 21.

 

Avdekker NIPT downs syndrom?

Ja, NIPT-testen avdekker om det er et ekstra kromosom p kromosom 21, også kalt trisomi 21 som er forenlig med at det foreligger Downs syndrom.

 

Avdekker NIPT autisme?

Nei, NIPT-testen avdekker ikke autisme.

 

Avdekker NIPT hjertefeil?

Nei, NIPT-testen avdekker ikke hjertefeil, men dersom det foreligger trisomi 13,18 eller 21 kan fosteret ha hjertefeil, men det må undersøkes spesifikt med andre undersøkelser.

 

Avdekker NIPT kjønnet?

NIPT-test kan avdekke kjønnet, men det er ikke tillatt her i Norge.

 

Når må man ta den for å ta selvbestemt abort?

For å kunne ta selvbestemt abort må testen tas minst 10 dager i forkant da svartiden på NIPT-testen er 9-10 dager. Det kan være fornuftig å beregne en dag ekstra da søknad om selvbestemt abort må være sykehuset i hende senest uke 12+6.

 

NIPT vs ultralyd?

NIPT-testen har høyere treffsikkerhet enn ultralyd og er derfor blitt stadig mer brukt for tidlig fosterdiagnostikk. Det er opp til den gravide og hennes partner om de ønsker denne testen og det anbefales at paret setter seg inn i informasjonen rundt tidlig fosterdiagnostikk før de kommer til første svangerskapskontroll.

 

NIPT vs fostervannsprøve?

NIPT-test er en risikofri fosterdiagnostisk test som tas ved en blodprøve av den gravide og ikke gir ikke noen risiko hverken for mor eller foster. Fostervannsprøve derimot gir en lav risiko for infeksjon og abort og er ikke lenger førstevalg ved tidlig fosterdiagnostikk, men kan bli aktuelt dersom NIPT-testen viser avvikende resultat. 

 

NIPT vs morkakeprøve?

Morkakeprøve kan være  aktuelt dersom det ved NIPT-test er påvist trisomi hos fosteret eller det er påvist fosteravvik på ultralyd.

 

NIPT vs nakkefoldscanning?

NIPT-test har en mye høyere treffsikkerhet på trisomi 13, 16 og 21 enn ultralyd, også ved nakkefoldscanning.

 

NIPT og abort?

Det er viktig at man får kyndig genetisk veiledning ved avvik på NIPT-test, og at man ikke får utført abort før ytterligere undersøkelser er gjennomført.

Er NIPT gratis?

NIPT-test som gjennomføres på sykehus hos kvinner over 38 år og kvinner i risikogruppe som har fått påvist avvik på ultralyd eller som tidligere har opplevd svangerskap med genfeil, betaler ikke for NIPT-test.

Dersom en gravid kvinne under 38 år ønsker en NIPT-test kan dette gjøres på en privat klinikk som har fått godkjenning fra Helsedirektoratet og må da selv betale for NIPT-testen.

Kan man ta NIPT-testen gjennom det offentlige?

Ja, det er en del grupper gravide som får tilbud om fosterdiagnostikk gjennom det offentlige inntil det innføres et nytt tilbud.

 • kvinner som er 38 år eller eldre ved termin
 • kvinnen eller partneren har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik
 • det er påvist tegn til utviklingsavvik hos fosteret ved ultralydundersøkelse
 • dersom kvinnen eller paret er i en vanskelig livssituasjon og ikke vil klare belastningen med et sykt eller funksjonshemmet barn

 

Hvem får NIPT-testen dekket?

De som får NIPT-testen dekket er de samme som får ta den gjennom det offentlige

 

Hvilke erfaringer har pasienter med NIPT?

Pasientene er fornøyde med NIPT-testen som tas hos oss. De må gå gjennom NIPT-skolen som gir god informasjon og de får svar innen 9-10 dager. Forløpet er strømlinjeformet og godt utviklet i forhold til informasjon og gjennomføring. 

 

Kan NIPT-testen tas på alle ukedager?

Vi anbefaler at NIPT-testen tas mandag til og med torsdag for å unngå lang transporttid over helgen som kan være uheldig ved høye eller lave temperaturer.

Lurer du på noe?

Send oss en melding, så kommer vi raskt tilbake til deg.

gynekolog/">

Booke time?

Våre gynekologer

Nina Willumsen

Nina Willumsen

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Overlege Dr. med. Nina Willumsen har jobbet i mange år ved kvinneklinikkene på de store sykehusene i Norge, bl.a. Haukeland sykehus, Stavanger Universitetssykehus, Ullevål sykehus og Rikshospitalet. I 1996 tok hun en doktorgrad i klinisk biokjemi ved avd. for klinisk biokjemi ved Haukeland sykehus. Dr. Willumsen er også utdannet ved Institutt for klinisk biokjemi i USA, og har hospitert ved mange klinikker i Europa og USA.

Dr. Willumsen er avtalespesialist i gynekologi og fødselshjelp i Drammen. I Nimo klinikkens lokaler i Drammen tar hun også imot pasienter fra det offentlige helsevesenet der man trenger henvisning fra fastlege for å få time.

Hun tilbyr nå private timer for gynekologi og kvinnehelse mandag og torsdag etter kl. 16.00. For å booke en privat time med Dr. Willumsen, bruk online booking eller ring Nimo klinikken på tlf. 31 30 09 11Alle pasienter som ønsker en vurdering hos Dr. Willumsen må bestille en konsultasjon for å få en helhetlig vurdering.

Sabine Ehrig

Sabine Ehrig

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Dr. Sabine Ehrig er opprinnelig fra Tyskland og flyttet til Norge i 2006 fascinert av landets natur og mennesker. Hun studerte medisin ved Georg August Universitet Gøttingen i Tyskland med avsluttet eksamen i 2002.

Spesialistutdannelsen utført ved Asklepios klinikken i Goslar/Tyskland og Helgelandssykehus Sandnessjøen med avsluttet spesialisteksamen i Tyskland i gynekologi/obstetrikk 2009. Hun har jobbet med gynekologi/obstetrikk siden 2002 med erfaring fra Tyskland og Norge. 

Sabine har jobbet som overlege ved Helgelandssykehuset fra 2009-2018. 

Fra 2018-2019 jobbet hun som gynekolog spesialist ved sykehus i Vestfold/Tønsberg. 

Sabine har jobbet i mange år med alle spekter innen gynekologi/obstertikk, med også bred kirurgisk erfaring. Hun viser spesiell interesse innen vulvalidelse, fremfallsproblematikk og urogynekologi.  

Jasprit Panaich

Jasprit Panaich

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Mer informasjon kommer.