I funksjonell medisin tar man sterkt hensyn til hvert enkelt menneskes unikhet. På et biokjemisk nivå er vi alle ulike, og har unike og helt forskjellige utgangspunkter med hensyn til både arv og miljø.

I funksjonell medisin går vi langt bakenfor selve symptomene når vi skal kartlegge helsen din. Vi tar i bruk et helt spekter av det aller ypperste og siste innen biologi og medisin for å finne den underliggende årsaken til sykdomsbildet ditt. Det kan for eksempel innebære avanserte blodprøver, kartlegging av stoffskifte og metabolisme, fysiske tester, kartlegging av familiens helsehistorie, gentesting, komplett gjennomgang av din helsehistorikk, samt ernæring og kosthold.

Når vi har fått et mer komplett bilde av din helsesituasjon, kommer vi med konkrete forslag til tiltak.

Pasienter med kroniske sykdommer som kronisk utmattelse, fibromyalgi, diabetes, MS og ulike fordøyelsessykdommer kan ha svært god nytte av behandling innen funksjonell medisin.

Konsultasjon

Før du bestiller time for funksjonell medisin, kan du bestille en konsultasjon med en av våre behandlere for å vurdere dine behov og mål, samt finne ut om programmet er riktig for deg.

Dersom du går videre til behandling, får du tilsendt et detaljert spørreskjema som vi ber deg fylle ut etter beste evne og levere tilbake senest en uke før din timeavtale.

Basert på dine utfordringer og helseplager, vil du gjøre en rekke funksjonellmedisinske tester. Dette er for at vi skal få informasjon om din tarmfunksjon, hormonbalanse og ernæringsstatus.

Du vil få en personifisert og tilrettelagt behandlingsplan, som inkluderer:

  • En 60-90 minutters konsultasjon hvor vi samler inn data og gjør en omfattende evaluering av deg og din medisinske historie.
  • En 60-90 minutters konsultasjon for å gå gjennom dine resultater av testene, samt forklare hvordan dette henger sammen med sine symptomer.
  • 2-4 timer med ernæringsterapeut for å lage en personifisert og helsebringende ernæringsplan for å adressere dine individuelle ubalanser
  • Anbefalinger for bevegelse og trening som er tilpasset din nåværende helsetilstand.
  • Søvntrening og strategier for å optimalisere søvnmønster og søvnkvalitet
  • Medisinske tilskudd som inkluderer: ernæringstilskudd, vitaminer, mineraler, medisiner eller urtemedisiner

Behandlinger

Gentesting

En gentest er en naturlig del av en pasients sykehistorie og helse – og dermed en svært viktig del av et større diagnostiseringsbilde innen funksjonell medisin.

Dersom man ved gentesting finner en genfeil som kan forklare sykdom i en familie, kan de øvrige familiemedlemmene tilbys en såkalt ”predikativ” test. Denne testen kan slå fast om man er i en risikogruppe eller ikke. Det er likevel viktig å merke seg at en sykdom fremdeles kan være arvelig, selv om man ikke kan få fastslått dette 100 % gjennom en gentest. At noe går i arv biologisk kan bety at en egenskap eller eller en sykdom kan ligge latent i genene i flere generasjoner uten at den nødvendigvis slår ut.

I dag florerer det gentester man kan ta via aktører som opererer utelukkende på nettet. Selvtesting kan skape en falsk form for trygghet, og kan også føre til mer bekymring enn nødvendig. Det følger som regel ingen veiledning med disse testene, og man får heller ingen garanti for at prøvene er gjort på en forskriftsmessig måte.

Dersom du tar en gentest på Nimo-klinikken skal du være 100 % trygg på at det hele foregår i profesjonelle rammer. En gentest hos Nimo-klinikken inngår som en brikke i et større og mer komplett bilde av hele din sykdomshistorie og helsesituasjon.

I en genetisk veiledning vil man få kartlagt hvilke egenskaper eller sykdommer man er disponert for, og deretter få konkrete forslag til tiltak for å hindre eller bremse utviklingen av en tilstand.

DNA

DNA er én av to typer såkalte ”nukleinsyrer” som lagrer, bruker og overfører genetisk informasjon i alle kroppens celler – og da følgelig i alle levende organismer. DNA-et inneholder selve livets instruksjonsmanual, som en kode eller et dataprogram for en datamaskin.

DNA-et fungerer gjennom kompliserte og intrikate mekanismer og gir – enkelt forklart – hver eneste celle i kroppen instrukser om hvordan den skal oppføre seg. Noen celler er konstruert for å se lys, andre er konstruert for å kunne lukte, eller smake. Alle menneskelige egenskaper, styrker og svakheter finnes lagret i DNA-strukturen.

Det er vanskelig å telle antall celler i menneskekroppen, men estimatene varierer fra 30 til 70 trillioner celler. Bare i én enkelt hånd finnes det omtrent to og en halv milliard celler, og det finnes mer enn 200 ulike celletyper i kroppen – og dermed over 200 ulike oppgaver.

Telomer

Telomer er en en struktur i enden av kromosomet på såkalte ”eukaryote” celler, det vil si celler med en ekte kjerne, og som deles gjennom mitose. Disse strukturene inneholder en repetert DNA-sekvens som sørger for at cellen kan kopiere seg på best mulig måte.

DNA-sekvensen i telomerene er repetert ca 2500 ganger, men inneholder ikke selve genet. Telomerene vil dermed bli litt forkortet for hver celledeling, og enkelt kan man si at med alderen og andre ytre faktorer blir kopien litt dårligere for hver gang. Dette vises som det vi kjenner som normal aldringsprosess.

Telomerene spiller altså en svært viktig rolle i kroppens aldringsprosess, og beskytter mot kreft og ukontrollert celledeling.

Nyere forskning har vist at man gjennom endring av livsstil; redusert stress, trening og kosthold kan bremse forkortingen, og i noen tilfeller faktisk forlenge telomerene.

I en studie fra King’s College London i 2008 ble det fastslått at mennesker som var i dårlig fysisk form fikk en hurtigere forkorting av telomerer enn de som var mer fysiske aktive. Det samme ble konkludert i en forskningsrapport fra NTNU i 2012.

Kosttilskudd

Et riktig kosthold er en essensiell del av en god helse. I en kartlegging av helsesituasjonen din vil klare og konkrete anbefalinger om kosthold og kosttilskudd inngå som en naturlig del av tilbudet fra oss.

Et kosttilskudd vil imidlertid aldri kunne erstatte et riktig kosthold, men er et viktig supplement til et kosthold dersom man gjennom testing har fått fastslått vitaminmangel.

Dersom du har overskudd av enkelte næringsstoffer, blir disse lagret i kroppen. For store doser av enkelte vitaminer kan derfor føre til både forgifting og hemming av opptak av andre vitamer – og derigjennom sørge for vitaminmangel.

Skreddersydd helseforbedring

Nimo-klinikken tilbyr skreddersydde helseforbedringer: en investering i liv og helse som går langt dypere enn en vanlig helsesjekk hos fastlegen.

Der mange andre stopper med symptomene kartlegger vi hele helsehistorien din: arv, miljø, kosthold og trening, din mentale helse, stresspåvirkning – alt som har noe å si for hvordan du har det i dag – i både kropp og sjel.

Vi er alle født med ulike, biokjemiske utgangspunkt, og utsettes deretter for utallige og miljø- og ernæringsmessige påvirkninger i løpet av livet. Enkelte sykdommer er man arvelig disponert for, andre ting må man selv ta ansvaret for. Ved å ta aktivt ansvar for egen helse, kan du både utsette og i flere tilfeller eliminere medisinske tilstander, symptomer og sykdommer. Gjennom en skreddersydd helseforbedring får du verktøyene du trenger for å kunne ta ansvar for egen helse og eget liv – på en helt ny måte.

En skreddersydd helseforbedring tilpasses hver enkelt pasient, og omfanget av kartleggingen og behandlingen bestemmes i samråd med pasienten etter første konsultasjon.

Lysterapi

Bioptron er en patentert og revolusjonerende lysterapi som tilbys gjennom Nimo-klinikken.

Det er vitenskapelig bevist at mangel på lys kan være en årsak til en rekke ulike mangelsykdommer og medisinske tilstander. Lysterapi har lenge vært en anerkjent behandlingsmetode innen ulike medisinske felt, og i 1903 mottok den danske legen Niels Ryberg Finsen nobelprisen i medisin for sitt arbeid med lysterapi i behandlingen av den tuberkuløse hudsykdommen lupus vulgaris.

En lysbehandling med Bioptron er 100 % UV-fri, og lager et polarisert lavenergilys i et spekter av forskjellige bølgelengder som går inn i huden i ulike dybder. Noe av lyset er synlig for det menneskelige øyet, mens noe består også av infrarødt lys.

Lysbehandlingen aktiverer celler og blodsirkulasjonen, og dermed hele kroppens regenererende prosesser. Bioptron lysterapi har vist seg å ha meget god effekt på hudproblemer som blant annet acne og psoriasis, generell hudforyngelse, idrettsskader, sårbehandling, revmatisme og vinterdepresjon.

Forsøk har også vist at lysbehandling av brannskader med Bioptron leger såret inntil dobbelt så hurtig, og sørger i tillegg for langt mindre arrdannelse. Lysbehandlingen er også ideell for pasienter som har gjennomgått plastiske operasjoner, både med hensyn til renkonvalesenstid og arrdannelse.

Priser

Pasienten er nødt til å ha to timer med ernæringsterapi i forbindelse med funksjonellmedisinsk behandling.  
Inntakssamtale, 20 min*500,-
Første time, 60 min2.900,-
Oppfølgingstime, 60 min med gjennomgang av prøvesvar2.900,-
Videre oppfølgingstime, 30 min1.500,-
Tidsbruk utover de nevnte takstene:
15 minutter750,-
30 minutter1.500,-
45 minutter2.250,-
60 minutter2.900,-
*Denne timen kan skje over Skype, telefon eller ved fremmøte for kartlegging.

Artikler

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time, kan du ringe oss, fylle ut skjemaet nedenfor eller bestille time online.

Online booking Ring oss

Materiell- og servicegebyr

Ved konsultasjon hos våre spesialister og behandlere tilkommer det materiell- og servicegebyr på kr. 100,-. Det kan også påløpe ekstrakostnader ved enkelte nødvendige undersøkelser og tjenester.

Finansieringsmuligheter

Hvordan betale