Å gå til gynekolog er noe mange kvinner gruer seg til. Likevel er det svært viktig for deg og din helse, særlig etter at du er blitt seksuelt aktiv eller har fylt 25 år. Hos oss vil du møte erfarne og profesjonelle gynekologer som ser deg og tar deg på alvor. Vi har kort ventetid på våre tjenester, og det er fullt mulig å gjøre avtale om fast gynekolog – for din egen trygghet.

Behandlinger

Ultralyd

Ved vanlige gynekologiske undersøkelser tar man som regel alltid innvendig ultralyd. Dette kan også gjøres under graviditet fra uke 5 ½ – 6.

En ultralydundersøkelse av gravide fastslår om det er liv og om graviditeten ligger i livmoren. Man kan også se hjerteslaget og om det er ett eller flere fostre.

Fra uke 11 – 14 kan man få utført utvendig ultralyd, en undersøkelse som gir et mye bedre bilde av fosteret. Denne undersøkelsen kalles gjerne medisinsk ultralyd og kontrollerer fosterets utvikling. I denne perioden ser gynekologen også etter økt nakkefold hos fosteret, noe som kan være et tegn på risiko for kromosomfeil hos fosteret, som for eksempel Downs syndrom. Omtrent 75 % av fostere med Downs syndrom har økt nakkefold. 60 – 70 % mangler også nesebein i uke 11 – 14. Kombinert med blodprøver, såkalt dobbeltest eller trippeltest – kan man komme frem til en enda mer nøyaktig risikovurdering.

Andre medisinske tilstander, defekter eller sykdommer kan også fastslås i denne perioden, og kan være med på å gi foreldrene bedre tid til å bearbeide dette før fødselen.

Et fosters organer er ferdigutviklet fra uke 16 i svangerskapet, og de fleste normale forhold som kan fastslås fra og med uke 18 vil utelukke de fleste fysiske misdannelser. Mellom uke 18 – 20 kan man få utført en grundig organrettet ultralyd. I denne perioden fastsetter man termindato og kjønn, og sjekker morkakens plassering.

Nimo-klinikken har svært avanserte ultralydapparater som gir bilder i 3D og 4D, og du får selvfølgelig med deg bilder.

Celleprøve

En celleprøve er en naturlig og nødvendig del av en gynekologisk undersøkelse. Hensikten er å påvise eller utelukke forstadier til kreft.

I mange tilfeller kombineres en celleprøve med en mer generell gynekologisk undersøkelse. Dette omfatter undersøkelse av livmorhals, skjede og ytre kjønnsorgan.

Helsedirektoratet og Kreftregistrert har siden 1995 anbefalt alle kvinner mellom 25 og 70 år å ta screeningundersøkelse med celleprøve av livmorhalsen minst hvert tredje år. På verdensbasis er livmorhalskreft en av de mest vanlige kreftformene blant kvinner, og i Norge får omtrent 300 kvinner denne diagnosen hvert år. Mer enn halvparten av disse har ikke fulgt anbefalingen om å ta celleprøve hvert tredje år. Behandling av forstadier til livmorhalskreft kan redusere både forekomst og dødelighet med over 80 %.

Selve celleprøven kan være litt ubehagelig, men det hele er over på noen få sekunder. Innen 6 – 8 uker får du svar på undersøkelsen, og videre kontroll og oppfølging avhenger av svaret fra laboratoriet.

Gynekologisk helsesjekk

Hensikten med en gynekologisk undersøkelse er å undersøke livmor, eggstokker og andre organer i bekkenområdet. Undersøkelsen kan avdekke forandringer eller andre tegn på sykdom.

Det kan være mange ulike årsaker til at man ønsker å ta en full, gynekologisk helsesjekk. Noen ganger kan det bare være betryggende å få fastslått at alt er normalt.

Undersøkelsen gjøres med innvendig ultralyd som gir god oversikt over livmor og eggstokker. Dersom man tar celleprøve kombineres dette gjerne med en mer generell gynekologisk undersøkelse. Dette omfatter undersøkelse av livmorhals, skjede og ytre kjønnsorgan.

For å utelukke sykdom eller forandringer som kan føre til sykdom, kan det også være nødvendig å ta blodprøver og hormonprøver, samt bakterie- og klamydiaprøver. Hensikten er å avdekke eventuelle uregelmessigheter eller annen ubalanse i hormonsystemet.

Overgangsplager for kvinner

Uregelmessig menstruasjon er som regel et av de første tegnene på at man nærmer seg overgangsalderen.

Overgangsplager pleier å melde seg helt i slutten av 40-årene eller begynnelsen av 50-årene, og øker gjerne i takt med en lavere produksjon av østrogen. Symptomene kan omfatte alt fra hetetokter, tørr skjede, inkontinens, nattsvette, depresjon, energiløshet, nedsatt libido – til smerter under samleie og tørre slimhinner.

Smerter under samleie kan behandles med Vaginal Laser FemiLift, som hjelper til å redusere vaginal slapphet og forbedre seksualfunksjonen. Dette kan du lese mer om her.

Det aller første symptomet som melder seg er som regel uregelmessig menstruasjon. Det kan den første tiden gå både to og tre måneder mellom hver mens, og tilslutt forsvinner denne helt. De fleste melder at overgangsplagene er verst det første året etter at menstruasjonen har opphørt.

Varigheten av overgangsplager er som en fingerregel to til fire år, men en liten andel av kvinner melder om slike plager i opptil ti år. Ved langvarige og plagsomme hetetokter kan østrogenbehandling være aktuelt. Østrogentilskuddet tas i tablettform og reduserer også faren for benskjørhet, tarmkreft og tørre slimhinner. Samtidig må man merke seg at østrogenbehandling også kan gi økt risiko for blodpropp, slag, livmorkreft og brystkreft. Etter omtrent ti år med østrogenbehandling kan kvinner over 60 år også ha en økt risiko for hjertesykdom.

Kvinner med intakt livmor må ta en kombinasjon østrogen og progesteron. Dersom dette ikke gjøres, foreligger det en høyere risiko for livmorkreft. Kvinner som har fjernet livmoren kan kun ta østrogen. Det er som regel ikke forbundet noen risiko eller bivirkning med lokal østrogenbehandling av tørre slimhinner.

Kvinner som røyker, har uregulert høyt blodtrykk, er arvelig disponert for brystkreft eller blodpropp – bør som en hovedregel ikke ta østrogentilskudd. Beslutningen om en eventuell behandling tas i samråd med legen, og man må være godt informert om både risiko og nyttevirkning.

En gynekologisk undersøkelse og utredning på Nimo-klinniken kan også kombineres med en skreddersydd helseforbedring.

Prevensjonsveiledning

Det finnes mange ulike prevensjonsmidler på markedet, og det er viktig å finne den typen som passer deg og din livssituasjon.

De vanligste prevensjonsmidlene er p-piller, p-plaster, p-stav, p-sprøyte, p-ring, spiral, p-sprøyte og kondom.

Blant prevensjonsmidlene som er listet opp over er det bare kondom som gir beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer i tillegg til å fungere som prevensjonsmiddel. Likevel må man merke seg at kondom ikke er 100 % trygt.

Gynekologene på Nimo-klinikken har lang erfaring med prevensjonsveiledning, og vil kunne anbefale prevensjonstypen som passer best for deg og din livssituasjon og helse.

For å kunne få kunne få resept på p-piller må man være fylt 16 år og én måned. Det er ikke nødvendig med underlivsundersøkelser for å kunne begynne med p-piller.

Spiralinnsetting

Det er mange grunner til å velge spiral som prevensjonsmiddel fremfor andre alternativer som p-piller, p-plaster, p-stav eller p-ring. Spiral er et langtidsvirkende prevensjonsmiddel og man unngår å måtte huske på å ta piller hver dag eller et plaster i uken.

Tidligere anbefalte man ikke spiral til kvinner som ikke hadde født på grunn av infeksjonsfaren. I dag kan man velge mellom tre ulike hormonspiraler som man trygt kan bruke og som egner seg godt som prevensjon før graviditet. Årsaken til det er at hormonspiralen påvirker sekretet i skjeden slik at det ikke slipper gjennom spermiene for å unngå befruktning og dette beskytter samtidig mot infeksjon.
Vi pleier å gi en behandling med to tabletter som åpner livmmorhalsen litt i forkant av spiralinnsettingen hos de som ikke har født slik at selve innsettingen ikke blir så ubehagelig.

I dag er det en økende trend at de unge også velger hormonspiral for å unngå eller sterkt redusere blødninger og fordi det er enklere og sikrere enn p-piller. I og med at det finnes ulike typer hormonspiral er det viktig at man kjenner til forskjellene for å kunne ta et riktig valg. Den minste hormonspiralen har lavest hormonnivå, er mindre og tynnere og egner seg best for de yngste pasientene, men gir ikke samme effekt på blødningene som de andre to.

Den mest brukte hormonspiralen har nok hormoner til å redusere eller fjerne blødningene hos kvinner som har normal menstruasjon, men den er ikke egnet til kvinner som har kraftige og langvarige blødninger. Den hormonspiralen vi har brukt lengst er størst og har mest hormoner og brukes mye for å behandle blødningsforstyrrelser i tillegg til at den fungerer som prevensjon, og den egner seg svært godt i årene før overgangsalder.

For svært mange kvinner gir hormonspiralen en bedre livskvalitet og økt trygghet ved å redusere blødningene ved menstruasjon og mange kjenner mindre sykliske svingninger og mindre premenstruell tensjon. Hormonspiral kan også gi mindre hormonutløst migrene.

Noen velger kobberspiral fordi de ikke ønsker tilsetning av hormoner eller av andre årsaker, og det er også et trygt og godt valg. Vi bruker både vanlig kobberspiral og den nye som ikke har vinger og dermed ikke gir den økningen i blødning som noen opplever med den tradisjonelle kobberspiralen.

På Nimo-klinikken har alle gynekologene lang erfaring med prevensjonsveiledning. Det beste er å snakke med legen og få en personlig veiledning når det gjelder valg av spiral, slik at du kan ta et veloverveid valg.

Kjønnssykdommer

Seksuelt overførbare sykdommer, eller kjønnssykdommer, er infeksjoner som spres ved seksuell kontakt. Smitten overføres via kjønnsorganer, munn og endetarm. Noen kjønnssykdommer smitter også gjennom blod, som for eksempel syfilis og HIV.

Den beste måten å hindre smitte av kjønnssykdommer ved sex er bruk av kondom. Den største risikoen opptrer imidlertid ved vaginal eller anal penetrering. Noen typer smitte, som for eksempel kjønnsvorter, kan man vaksinere seg mot, så lenge man gjør det før man eksponeres for smitte.

Syfilis, klamydia og gonoré behandles med antibiotika, og de fleste som smittes blir helt friske og symptomfrie etter behandling. Symptomene ved syfilis er vanligvis svie og kløe, smerter i halsen og feberutbrudd. Et vanlig symptom på klamydia er svie ved vannlating. Det er likevel viktig å merke seg at man kan være smittet av klamydia uten at man opplever symptomer av noe slag. Det er derfor viktig å sjekke seg. Klamydia kan i de verste tilfellene føre til infertilitet. Ved gonoré får ofte de som er smittet en gulaktig og illeluktende utflod. Smitten kan også vise seg som symptomer i både svelg og endetarm. Herpes er en virussykdom som opptrer i ulike varianter og som smitter med slimhinnekontakt, både fra munn til munn, fra kjønnsorgan til munn og omvendt.

Det finnes ingen kur mot herpes, men det er flere gode medikamenter på markedet som kan dempe symptomene under utbrudd.

Dersom man i Norge er smittet av HIV, klamydia, syfilis eller gonoré er man under Smittevernloven forpliktet til å la seg teste og behandle. Man er også forpliktet til å informere sexpartnere om mulig smitte.

Mykoplasma er en annen seksuelt overførbar sykdom som kan vise seg med en rekke ulike symptomer, blant annet i skjeden, nederst i magen, testiklene, bitestiklene, i penis og anus. Ikke alle laboratorier kan diagnostisere mykoplasma, og heller ikke alle opplever symptomer.

Ubehandlet mykoplasma kan føre til redusert fertilitet hos både menn og kvinner, i tillegg til bekkeninfeksjon hos kvinner og infeksjon i testikler og bitestikler hos menn. Ubehandlet mykoplasma kan også føre til at man lettere smittes av andre kjønnssykdommer. Sykdommen behandles med antibiotika, men siden mange av bakteriene er resistente, må pasientene ofte gjennom flere og ulike antibiotikabehandlinger før man kan friskmeldes.

Dersom du mistenker at du kan være smittet av en seksuelt overførbar sykdom er det viktig at du gjennomgår grundige tester så fort som mulig. Nimo-klinikken diagnostiserer og behandler alle kjente kjønnssykdommer.

Infertilitet

Infertilitet rammer mellom 10 – 15 % av alle par. Dersom man over lengre tid har prøvd å bli gravid uten å lykkes, har man et fertilitetsproblem, og det er kun en fertilitetssjekk av begge partene som kan avsløre og behandle tilstanden.

Det kan være mange og komplekse årsaker til at en kvinne er infertil. Først og fremst trenger kvinnen friske og åpne eggledere, siden det er i disse at sædcellen befrukter egget. En skadet eller blokkert eggleder hindrer sæden i å nå frem til egget, og gjør dermed en befruktning praktisk umulig. Tidligere, kirurgiske inngrep på livmoren og egglederne, samt infeksjon grunnet seksuelt overførbare sykdommer kan også tette egglederne og hindre unnfangelse. Klamydia og gonoré er særlig forbundet med denne typen infertilitetsproblemer.

En annen forklaring på infertilitet hos kvinner kan være prematur eggstokksvikt. En slik tilstand blir også kalt tidlig menopause, og fører til at eggstokkene slutter å fungere slik de skal i tidlig alder, gjerne når kvinnen ennå ikke er fylt 40 år.

Endometriose er en annen mulig forklaring på infertilitet hos kvinner. I denne tilstanden begynner den indre overflaten av livmoren, kalt endometrium, å vokse andre steder: i egglederne, eggstokkene og i vevet rundt livmoren og i bekkenområdet. Endometriose kan føre til både arrdannelse og dannelse av syster som kan blokkere egglederne eller forstyrre prosessen der et befruktet egg fester seg. Endometriose kan også føre til smerter under samleie og smerter under både eggløsning og menstruasjon. Omtrent 30 – 50 % av alle kvinner som blir diagnostisert med endometriose opplever ufrivillig barnløshet.

Hyperprolaktinemi er en annen tilstand som kan føre til vansker med å bli gravid. Prolaktin er et hormon som blir produsert i hypofysen, og som blant annet sørger for et stabilt miljø i kroppen. Ved hyperprolaktinemi produserer hypofysen for mye prolaktin og forstyrrer eggløsningsprosessen. Symptomer på denne tilstanden kan være uteblitt menstruasjon, redusert sexlyst og utskillelse av melk fra brystene. Brukt av enkelte typer medisiner som antidepressiva, opiater og enkelte blodtrykksmedisiner kan i noen tilfeller være årsaken til hyperprolaktinemi.

Genetiske avvik, røyking, livsstil, kraftig vektoppgang eller vektnedgang, tidligere strålebehandling eller cellegift kan også føre til nedsatt fertilitet.

I mange tilfeller er det mannens sædkvalitet som er årsaken til problemet, eller en kombinasjon av nedsatt fertilitet hos begge parter. Det er kun gjennom en grundig gynekologisk undersøkelse man kan finne årsaken til ufrivillig barnløshet – og deretter finne en løsning på problemet.

Urininkontinens

Lekker du så mye eller så ofte at du opplever det som både et sosialt og et hygienisk problem? Da er det store sjanser for at du lider av urininkontinens.

Urininkontinens er dessverre en tabubelagt, medisinsk tilstand, og mange opplever det som svært pinlig – til tross for at svært mange lider av det. I Norge er så mange som opptil en halv million mennesker som er rammet av urininkontinens. Tilstanden blir også kalt ufrivillig vannlating eller urinlekkasje, og rammer både kvinner og menn. Det er også vanlig at problemet øker med alderen. Som regel er det kvinner som er mest plaget av tilstanden.

Den gode nyheten er at det finnes mange ulike behandlinger mot urininkontinens, og at i svært mange tilfeller kan man bli helt helbredet. Nimo-klinikken tilbyr blant annet femilift, en CO2-laserbehandling som strammer opp vagina, forbedrer slimhinnekvaliteten, og forbedrer plager og problemer med urinlekkasje.

Det kan være flere mulige og ulike årsaker til urininkontinens: sykdom eller skade i urinveiene, skader i bekkenområdet, urinveisinfeksjon, tidligere strålebehandling eller ulike nevrologiske sykdommer eller tilstander. Hos kvinner ser vi ofte at det kan dreie seg om en svakhet i bekkenmuskulaturen, for eksempel etter fødsel. Disse musklene kan imidlertid trenes opp med et sett av ulike øvelser.

Enkelte medisiner kan også ha inkontinens som en bivirkning, og det er viktig å få kartlagt dette når man går til lege. Forklaringen på inkontinensen kan også handle om at man har gjort det til en vane alltid å tømme blæren straks man kjenner et lite trykk. Man bør derfor øve seg på å tømme blæren sjeldnere for å fastslå eller utelukke om det er der forklaringen ligger.

Noen ganger foreligger det enklere anatomiske forklaringer på problemet som kan la seg ordne med et kirurgisk inngrep.

Vaginal Laser FemiLift

Nimo-klinikken tilbyr Vaginal Laser FemiLift, som kan hjelpe mot blant annet urininkontinens, smerte ved samleie og overgangsplager for kvinner. Behandlingen er rask, sikker og effektiv – og blir gjort av vår plastikkirurg Dr. Morten Haug.

Hva hjelper FemiLift mot?

Laseren ble utviklet for å behandle tap av collagen og stramhet, som er følgene av graviditet, aldring og tyngdekraften. Blodgjennomstrømningen i vevet øker ved behandling, noe som hjelper å redusere vaginal slapphet. Det hjelper også på seksualfunksjonen, normaliserer pH og forebygger residiverende infeksjoner.

FemiLift-laseren hjelper også med urininkontinens, da laseren gir økt støtte til uretra, og gjenoppbygger collagen og elastin. Vi på Nimo-klinikken hjelper deg med å utrede og kartlegge de problemer du måtte ha – og setter dine behov i sentrum.

Er vaginal laserbehandling noe for meg?

FemiLift kan være noe for deg dersom du opplever

 • Smerte i vagina under samleie
 • Plager forbundet med uttalt vaginal tørrhet
 • Stadige vaginale infeksjoner
 • Stressinkontinens-plager
 • Slapphet og redusert tonus i vagina
 • Motforestillinger mot langtidsbehandling med vaginal østrogenbehandling
 • Kan du ikke bruke østrogener på grunn av familiehistorie med brystkreft eller har du operert brystkreft?
 • Har du annen østrogenrelatert kreftform som uterus eller ovarial cancer som gjør at du ikke kan bruke østrogener?

Praktisk informasjon

Hver behandling tar kun mellom 5-10 minutter, og er nærmest smertefri. Det er ikke nødvendig med bedøvelse, og du kan til og med gjøre behandlingen i lunsjen – og gå rett tilbake på jobb.

Effekten av FemiLift varer i ett år, og vedvarer uten behov for ytterligere behandling i 1-2 år. Det anbefales å gjenta behandlingen en gang årlig, slik at du bevarer optimal funksjon og komfort.

Sjekkliste: før og etter behandling

Soppinfeksjon

De aller fleste kvinner opplever å få én eller flere soppinfeksjoner i løpet av livet. Soppinfeksjoner er som regel ikke farlige, og det er relativt enkelt å bli kvitt dem.

Soppinfeksjoner oppstår vanligvis på grunn av en gjærsopp som kalles Candida albicans. Denne soppen lever naturlig i kroppen, men noen ganger skjer det en oppblomstring som fører til infeksjoner i underlivet. Typiske symptomer er utflod fra skjeden, svie og kløe. En vanlig årsak til oppblomstring er rett etter en antibiotikakur. Den vanligste måten å behandle soppinfeksjoner på er med reseptfrie kremer eller stikkpiller, såkalte ”imidazoler”. Disse kan tas av både ammende og gravide, samt under menstruasjonen. En soppinfeksjon kan altså ikke skade fosteret på noen måte.

Dersom en soppinfeksjon er vanskelig å bli kvitt, kan legen skrive ut resept på medikamentet Flukonazol. Dette er et medikament som vanligvis fjerner soppen med bare én dose. Det kan ikke tas av gravide, og omtrent 25 % av brukerne opplever hodepine, kvalme og smerter i magen etter bruk. Dersom man får stadig tilbakevendende soppinfeksjoner kan dette være et tegn på annen underliggende sykdom, som for eksempel diabetes, og man bør derfor ta en grundigere helsesjekk.

Vanligvis går ikke soppinfeksjoner under kategorien seksuelt overførbare sykdommer, men menn kan lett få et utslett på penis dersom han har sex med en kvinne som har en soppinfeksjon. Utslettet kan behandles med ulike kremer som man kan få kjøpt reseptfritt på apoteket. Aller helst bør man unngå sex så lenge man har en soppinfeksjon, ellers er muligheten for ny smitte så høy som 75 %.

Candida-soppen trives best i varme og fuktige miljøer, så man bør unngå trange og tettsittende klær. Dersom begge partnere i et seksuelt forhold har soppinfeksjon, kan smitten lett hoppe frem og tilbake – og begge må behandles samtidig.

Smerte ved samleie

Gjentakende smerter ved samleie er ofte et tegn på at noe ikke stemmer, og du bør oppsøke lege. Årsakene kan imidlertid være svært mange – og ulike.

Kvinners skjeder blir også erigerte, og dersom en kvinne ikke er tent nok, kan skjeden bli for kort for en erigert penis – og dermed føre til smerter.

Etter en vaginal fødsel er det viktig å gi underlivet god tid til å stabilisere seg igjen. Fra naturens side er ikke kvinner skapt til å ha samleie igjen før det er gått minst fire uker etter fødsel. Dersom man i tillegg fikk revner eller ble klippet under fødselen kan det gå enda lenger tid før kroppen er klar for sex igjen.

Tidlig overgangsalder kan også være en årsak til smerter under samleie. Noen kvinner kommer inn i denne fasen av livet allerede i 30-årene. Slimhinnene produserer mindre fuktighet enn tidligere, og dette kan være nok til at samleie oppleves smertefullt. Noen ganger kan lokal hormonbehandling med ulike kremer være nok til å løse problemet. Trening av bekkenmuskulaturen kan også ha en positiv innvirkning.

Nimo-klinikken tilbyr Vaginal Laser FemiLift, som hjelper mot smerter i vagina under samleie. Laseren øker nemlig collagen og blodgjennomstrømningen i vevet, som hjelper å redusere vaginal slapphet og forbedre seksualfunksjonen.

Ulike kjønnssykdommer og soppinfeksjoner kan også gi tildels store smerter under samleie, og man bør umiddelbart sjekke seg grundig dersom man mistenker smitte. Det er likevel viktig å presisere at mange er smittet av en kjønnssykdom uten å vite det selv.

En hudsykdom som heter lichen sclerosus kan også være en forklaring på smertene du opplever. Lichen sclerosus er en hudlidelse som sitter i skrittet. Tilstanden kan vise seg som små blemmer eller sår, og kvinner i alle aldre kan bli rammet av hudlidelsen. Likevel ser man en overvekt av kvinner i overgangsalderen. Menn kan også få denne hudlidelsen, og den viser seg som sår helt ytterst på penis. Tilstanden er oftest både kronisk og tilbakevendende, og behandles med salve. I noen tilfeller kan tilstanden bedres gjennom et kirurgisk inngrep. Man bør avstå fra sex til symptomene er borte, og heller ikke kle seg i for tettsittende klær.

En annen forklaring på smerter under samleie kan være skjedekrampe, også kalt vaginisme. Dette er en tilstand der musklene i vagina trekker seg hardt sammen og gjør samleie svært smertefullt, og i mange tilfeller helt umulig å gjennomføre. Årsakene kan sitte på det mentale planet, og kan stamme fra en vond fødsel, dårlig sex over en lengre periode eller tidligere overgrep.

Endometriose er en sykdom som også kan gi støtlignende smerter under samleie. Endometriose er en tilstand der en type vev som finnes i livmoren begynner å vokse andre steder i underlivet, for eksempel på innsiden av egglederne, i bukhinnen, urinblæren, eggstokkene eller tarmene. Endometriose kan gi svært store smerter under menstruasjonen.

Vestibulitt er en tilstand der kjertlene i furen der jomfruhinnen har sittet er betente. Smertene kan komme og gå i begynnelsen, men etterhvert oppleves de som mer intense og sviende. Mange opplever at skjeden etterhvert føles mye trangere enn før, og samleie kan bli helt umulig å gjennomføre. I Norge er det omtrent 100.000 som har vestibulitt, og man har gode indikasjoner på at årsaken også kan sitte på det psykologiske planet. Ofte er det unge kvinner med sterk pliktfølelse som rammes av vestibulitt, men for mange forsvinner tilstanden når de kommer seg ut av usunne forhold der partneren har vært lite forståelsesfull og hensynsløs.

Smerter ved samleie kan også ha andre emosjonelle og psykologiske forklaringer. Ved Nimo-klinikken jobber vi tverrfaglig, og i mange tilfeller vil det være naturlig – og nødvendig – å sende deg videre til vår sexolog.

Intimkirurgi

Hos Nimo-klinikken utfører vår plastikkirurg Dr. Morten H. Haug følgende:

 • Korreksjon av ytre kjønnslepper
 • Korreksjon av indre kjønnslepper
 • Fettransplantasjon til ytre kjønnslepper
 • Oppstramming av ytre kjønnslepper med laser
 • Bleking av genital området med laser
 • Vaginal laserbehandling FemiLift for
  • Oppstramming
  • Tørrhet og seksual funksjon
  • Urinlekkasje

Få mer informasjon om behandlingen her

Priser

Konsultasjon hos privat gynekolog
Inkluderer celleprøve, ultralyd, evt. innsetting av spiral og diverse andre tester.
fra: 1.200,-
Kontrolltime, innen 6 mnd. fra: 900,-
Studentpris
Inkluderer celleprøve, ultralyd og diverse andre tester.
fra: 900,-
Vevsprøvefra: 1.200,-
HyCoSyfra: 2.500,-
Materiell: Hormonspiral1.700,-
Materiell: Kobberspiral1.000,-
Materiell: Ring800,-
Pipelleprøve200,-
3D ultralyd1.500,-
Bedøvelse/kirurgisk utstyr/annet materiale300,-
Blodprøver200,-
Kontroll av urin/hcg200,-

Artikler

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time, kan du ringe oss, fylle ut skjemaet nedenfor eller bestille time online.

Online booking Ring oss

Materiell- og servicegebyr

Ved konsultasjon hos våre spesialister og behandlere tilkommer det materiell- og servicegebyr på kr. 100,-. Det kan også påløpe ekstrakostnader ved enkelte nødvendige undersøkelser og tjenester.

Finansieringsmuligheter

Hvordan betale