Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Plastikkirurgi betyr i utgangspunktet å omforme og forbedre.

Det vi i dag tenker på som plastikkirurgi, stammer fra første verdenskrig (1914 – 1918). Med nye krigføringsmetoder oppstod også nye skader, og behovet for kirurgi som kunne rekonstruere skader til soldater økte. Plastikkirurgi handler om få tilbake normal form og funksjon etter skader eller misdannelser, men også om å jusrtere form av estetiske grunner.

Det finnes i dag tre grener at det brede medisinske feltet vi kaller plastikk kirurgi:

  • Medisinsk plastikkirurgi som er operasjon grunnet et medisinsk behov eller fysiske plager. Dette kan være eksempelvis mageplastikk, brystreduksjon og operasjon av tunge øyelokk.
  • Rekonstruktiv plastikkirurgi har som hensikt å korrigere skader slik at pasienten oppnår normal anatomi og funksjon. Eksempler er operasjon av hareskår, korreksjon av brannskader eller rekonstruksjon av bryst etter brystkreft.
  • Estetisk plastikkirurgi kalles også skjønnhetskirurgi. Innen dette feltet er brystforstørrelse, brystløft, fettsuging, øyelokksoperasjoner og neseoperasjoner noen av de vanligste inngrepene.

Folk har ulike grunner til å oppsøke plastikkirurg. Det kan være medisinske plager, at alderen synes mer enn den merkes, eller et ønske om å endre på noe som plager en. Ved konsultasjon hos Dr. Morten Haug får du råd og veiledning tilpasset dine ønsker og behov.

Dr. Morten H. Haug var en av grunnleggerne av Nobel Clinic, som nå er Aleris Sykehus Colosseum-Nobel. Han har også lang erfaring som kirurg ved Haukeland sykehus, Rogaland sentralsykehus og Ullevål Sykehus. Dr. Morten H. Haug har spesialistutdannelse i plastikk og rekonstruktiv kirurgi fra Rikshospitalet.

Dersom du skal gjennom en operasjon på Nimo-klinikken er du i de beste hender med et team bestående av plastikkirurg, anestesilege/anestesisykepleier og operasjonssykepleier. Et serviceteam er også tilstede før og etter operasjonen for at du skal få en så behagelig opplevelse som mulig.

 

”Plastikkirurgi handler om få tilbake normal form og funksjon etter skader eller misdannelser, men også om å gjenskape form av estetiske grunner.”

 Morten H. Haug, plastikkirurg ved Nimo-klinikken