Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Relasjonen mellom mikrobiomet i tarm & underliv

De fleste av oss har hørt om tarmbakterier og hvor viktig de er for vår kropps funksjoner. I denne artikkelen får du vite litt mer om hvor viktig vaginale bakterier (vårt vaginale mikrobiom) er for ditt underliv. Bland annet er det nær koblet til din tarm og er meget sammensatt. Endometriose & vaginose er en av de diagnosene som blir nevnt siden de har stort samband med våre snille bakterier i underlivet men også i tarmen. 

 

Vaginalt Microbiom i vårt underliv

I år 2001 kom det ut banebrytende forskning om “The Human Genome”. Det var en av tidenes mest største øyeblikk innen menneskelig biologi og medisin. Dette er den store samlingen om menneskets DNA og dermed viktig informasjon om vår art. Med dette kom det ut informasjon om vårt mikrobiom som er en oversikt på mikroorganismer som befolker menneskekroppen, i dette tilfelle underlivet. Mikrobiomet er oversikten på gener til alle mikroorganismene[1] Etter denne lanseringen har det kommet ut en mengde med studier og artikler om våre microorganismer (bakterier) i underlivet som viser at de er kjempeviktig for en god helse. 

 

Snille bakteriene i underlivet

Før dette øyeblikk har forskere fokusert på sykdom relatert til mikrobiomet, men nå ser man på mikroorganismer som en kritisk støtte for å ha en optimal sunn kropp. Et eksempel er relasjonen mellom menneskets vagina og de bakterielle stammer/familier som er bosatt- mer kjent som vaginal mikrobiom. Det blir mer og mer tydelig at bakterienes oppgaver er med på forebygge kolonisering av potensielt skadelige mikroorganismer, spesielt de som er ansvarlige for soppinfeksjoner, bakteriell vaginose, endometriose, seksuelt overførbare infeksjoner men også urinveisinfeksjoner. 

 

Derfor kan bakteriell vaginose oppstå i skjeden

Før har ikke leger visst hvorfor bakteriell vaginose oppstår, men med denne nye forskningen ser forskarene at mikrobiomets sin balanse har mye å si om du får en infeksjon. Normalt har miljøet i skjeden en pH-verdi under 4,5 som er surt. Det sure miljøet holde nede surt med hjelp av bakteriene som normalt finnes i skjeden. Mange får oftere påvirket ph- etter sex, (gjerne ny partner) eller etter menstruasjon siden sæd og blod har en høyere pH-verdi. 

 

Microbiom lekktarm endometriose

 

Sunnere kvinner med et balansert vaginalt mikrobiom!

 

Bakterien lactobacilli har lenge vært kjent for å vært den viktigste arten bosatt hos kvinner i fertil alder. Den viktigste oppgaven er å fermentere frem melkesyre som senker den vaginale pH:n i underlivet. Dette er særegent hos oss mennesker gjennom at det står for 70 prosent av alle bakterier mens andre pattedyr har denne bakterien til ca 1 prosent. [4,5]

Ny forskning med hjelp av fylogenetisk forskning har vist at sammensetningen av bakteriesamfunn er mer komplisert enn det man tidligere antatt. Det har vist seg å være dynamiske forandringer i vaginan der det har vært tilstander uten lactobacillus stammer. Omfattande studier viser også at vårt stammer i vaginan kan rymme en stort antal forskjellige arter- men at det er varierande mellom etniske grupper. Gjennomgangen av mikrobiomet har vist fem hovedtyper av bakterielle samfunn. [1]

Den første, andre, tredje og fjerde gruppen er dominert av lactobacillus crispatus, lactobacillus gasseri, lactobacillus iners og lactobacillus jensenii mens den femte har spesielt lavt innhold av lactobacillus spp og høyt innhold av diverse anaerobe bakterier. De fant heller ikke noen forskjell mellom ulike aldersgrupper (ungdommer, kvinner i reproduktiv alder og kvinner i overgangsalderen). Derimot fant man at kvinner etter overgangsalderen med lavere østrogennivåer gir mindre beskyttelse mot mikrobiell ubalanse. [2, 3, 6]

 

Lekktarm Vagina microbiome SIBO

 

 

Samband mellom økt tarmpermeabilitet (lekktarm) og dysbiose i underlivet. 

For dem som ikke vet hva lekktarm er så kan det være lurt å lese litt om det. Lekktarm er kort sagt en tilstand der tarmens slimhinne går lekk og lekker ut patogener, gifter eller matvarer inn i blodet. Lekktarm antas også å spille en rolle for astma/allergi og eksem, irritabel tarm, leversykdom, nyresykdom, fedme, diabetes type og hjerte-karsykdom. En slikt tilstand er med på å påvirke underlivets innehold av bakterier (mikrobiom). 

Det er en 3 mm tykk hinne som skiller tarmen og vårt underliv. Allikevel er det få mennesker som ser sambandet mellom en dysbiose i tarmen og en dysbiose i underlivet.

Endometriose E-coli

6 ganger økt bakteriell forekomst ved Endometriose

På klinikken har vi 3 stykken gynekologer som tar mot pasienter med problemer rettet til underlivet. Det er ikke overraskende for dem, at de samme pasientene veldig ofte har problemer med tarmen. [9] Videre kan østrogenbalansen i underlivet bli påvirket av en oppregulert & forandret tarmmikrobiome som er med å påvirker ved ulike kvinnesykdommer. Studier har også vist at pasienter med endometriose ofte har påvist en forandret mikrobiota/mikrobiom i underlivet og i tarmen.  

In the cervical microbiota, Gardnerella, Streptococcus, Escherichia, Shigella, and Ureoplasma, all of which contain potentially pathogenic species, were increased in stage 3/4 endometriosis. [8]

Det er også noe forskning som linker E. Coli til endometriose, og menstruasjonsblodet til kvinner med endometriose inneholder 6 ganger mer endotoksiner enn menstruasjonsblodet til friske kvinner, og også mye mer E. Coli. [14] 

 

Utfordret østrogenbalanse & endometriose

En utfordret vaginalt mikrobiom som er med på å øke den inflammatoriske cellulære responsen og oppregulerte immunceller er ofte en medvirkende årsak til utvikling av endometriose. Man ser tydelig et samband mellom utfordret vaginalmikrobiota og endometriose.  Mer studier viser at en slik dysbiose er med på å utvikle økte nivåer av østrogen i området. Økte nivåer av østrogen kan stimulere veksten av  celler som vokser ved endometriose.  De kan også øke den inflammatoriske aktiviteten i disse. Det er også mulig at tarmens mikrobiome spiller en rolle gjennom å regulere østrogenet som kan bli reabsorbert tilbake inn i kroppen fra tarmen og påvirker østrogen balansen enda mer. [11, 12, 13 ]

 

Hva styrker ditt vaginale mikrobiom?

For å ha et sunt vaginalt mikrobiom viser forskning at kvinner trenger en høy forekomst av stammen lactobaciller. For å støtte deres trivsel er det lurt å ta tilskudd av probiotika (gunstige lactobaciller i kapsler). Faktisk har forskning vist at tilskudd med lactobacillus fermentum og lactobacillus rhamnosus kan gjennomrette vaginalmikrobiotan opp til 82 prosent hos kvinner med vaginal mikrobiell ubalanse. Dessutom er de bra å innta probiotika ved aggressive antibiotikabehandlinger. 

Videre viser studier at man må ta hensyn til «naboen» tarmen som påvirker miljøet rundt vaginan. Tarmen blir i sin tur påvirket av kosthold og livstil. Forskning viser feks at et kosthold med mye stivelse og sukker øker pH:n i skjeden som igjen ødelegger miljøet for bakterier. [7] Dessutom kan for lite snille bakterier føre til for høyt pH i underlivet som gjør at de dårlige bakteriene trives godt.  

 


 

Klar for å forbedre ditt vaginale microbiom?

På Nimo klinikken får du tatt funksjonelle prøver som kan vise deg hvordan din tarm og ditt underliv fungerer sammen. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og kostholdsveiledning innen fertilitet og tarmhelse.