Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Møt Nina Willumsen og Morten Huseby Haug

Dr. med. Nina Willumsen er spesialist i gynekologi og fødselshjelp og har jobbet på de største sykehusene i Norge. Hennes første jobb var på gynekologisk avdeling i Stavanger og deretter gikk turen til kvinneklinikken på Ullevål sykehus, Bergen og Rikshospitalet. Hun har alltid hatt blikket rettet mot kvinnehelse og vært fascinert av alle fasene kvinner skal igjennom fra første menstrusjon til fødsler og overgangsalder. I 1996 tok hun en doktorgrad i klinisk biokjemi ved Universitetet i Bergen hvor hun studerte effekten av omega-3 fettsyrer og andre syntetiserte langkjedede fettsyrer. Etter å ha fått sitt 4. barn valgte hun å gå ut av sykehuset og har i 12 år drevet en avtalepraksis i gynekologi i Drammen. Der oppdaget hun at det var helt andre utfordringer med kvinner som slet med lite energi, hormoner i ubalanse, vektproblemer, søvnproblemer og en stor andel av pasientene hadde diffuse kroniske plager som det ikke ble undervist i på medisinstudiet eller i spesialistutdannelsen. Dette resulterte i en søken etter svaret på hvordan man møter disse pasientene og hjelper dem til en bedre helse og svaret falt på Institute for functional medicine i USA. Siden 2013 har hun reist frem og tilbake til USA for å studere funksjonell medisin og ble ferdig med utdannelsen i februar 2017.

Med kvinneklinikken Nimo faller alle brikkene i Ninas liv på plass.

– Da jeg valgte klinisk biokjemi for min doktorgrad tenkte jeg at det var kjekt å kunne litt mer om alle prosessene som foregår inni kroppen. Når jeg spiser noe, hva er det som skjer i kroppen, hvordan påvirker det meg? Jeg forsket på effekten av Omega-3 fettsyrer og hvorfor det er så virkningsfullt. Og nå er jeg altså utdannet i funksjonell medisin, hvor nettopp Omega-3 er et sentralt antiinflammatorisk tilskudd.

Hun drives av et sterkt ønske om å hjelpe kvinner med å forbedre deres livskvalitet og forstå hvor utfordringene ligger for at de skal få optimal helse.

– Jeg er non stop opptatt av dette! Det er min misjon, og jo mer jeg leser og lærer, jo mer overbevist er jeg om at den nye medisinen, enten man kaller det persontilpasset medisin, funksjonell medisin eller integrativ medisin, kommer til å bli et viktig paradigmeskifte innen medisin og hvordan vi behandler og forebygger kroniske lidelser.

Dr. Morten Haug er først utdannet øre, nese, hals-lege, og deretter plastikkirurg. Han har siden endt utdannelse i plastikk kirurgi drevet kun med dette i tyve år. Han var med å starte Nobel klinikken som etter hvert ble Norges største private plastikk kirurgiske klinikk. Som plastikk kirurg med øre, nese, hals bakgrunn har han hatt naturlig interesse for nesekirurgi, og har over de siste 25 år utført mer enn 1500 nese plastikker. Han har i løpet av mange år som privat praktiserende plastikk kirurg opparbeidet seg stor erfaring i brystkirurgi, mageplastikk, liposculptur og ansiktskirurgi. Fremover vil han bruke all sin tid ved Nimo-klinikken i Drammen.

– Nina og jeg er et bra team. Vi har mange ideer sammen, vi er begge arbeidsomme og flinke til å gjennomføre planene våre. Nina brenner for funksjonell medisin og hva som er den underliggende årsaken til kvinners helseplager. Jeg mener at hudens helse er en nøkkelindikator for den totale helsen for hele kroppen. Når vi bygger opp helsen innenfra, kan vi oppnå strålende hud og optimal helse.

En kilde til inspirasjon for dr. Haug er å gi pasienten et best mulig og ærlig råd, og det beste mulige resultat et hver gang.

– Innen plastisk kirurgi blir resultatet synlig for pasienten, dette er naturligvis med på å gjøre plastikk kirurgi til et krevende fag der små detaljer har stor betydning. Det er viktig for4 meg å forstå og kommunisere godt med pasienten, dette er helt nødvendig for å kunne gi pasienten realistiske forventninger.

Dr. med Nina Willumsen og Dr. Morten Haug har knyttet mange andre leger og behandlere til Nimo klinikken for å møte behovet for et mer helhetlig tilbud til kvinner som sliter med diffuse og kroniske helseplager.